Νάκος, Γεώργιος Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Από την patria iuris στον pater patriae. Η σταδιακή ιδιωτικοποίηση της Respublica Επιμέλεια σειράς University Studio Press Χαρτόδετο
2021 Ο δανεισμός με ενέχυρο το σώμα στα δίκαια της αρχαιότητας: Αθήνα,Ρώμη,Γόρτυνα Επιμέλεια σειράς University Studio Press Χαρτόδετο
2021 Συμβολή στη μελέτη των λειτουργιών της δικαστικής απόφασης στην αρχαία Ελλάδα. : Τόμος ΙΙ. Η πράξις Επιμέλεια σειράς University Studio Press Χαρτόδετο
2017 Η προστασία των δασών : Υπό το πρίσμα του Κτηματολογικού Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Δίκαιο και Ιστορία 2 : Επιμέλεια: Μαρία Γιούνη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Δημοκρατία, πολίτες και πολιτική υγείας : Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων - Ομάδες πίεσης και συμφερόντων - Σύλλογοι ασθενών Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Δημόσια οικονομικά και δίκαιο : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Αρχές της Εντατικής Θεραπείας (Επίτομο) Επιμέλεια κειμένου Παρισιάνου Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Harrison's Εσωτερική Παθολογία 1ος Τόμος Επιμέλεια κειμένου Παρισιάνου Α.Ε. Σκληρόδετο
2009 Αρχές της Εντατικής Θεραπείας Α΄Τόμος Επιμέλεια κειμένου Παρισιάνου Α.Ε. Σκληρόδετο
2009 Αρχές της Εντατικής Θεραπείας Β΄Τόμος Επιμέλεια κειμένου Παρισιάνου Α.Ε. Σκληρόδετο
1999 Εισηγήσεις ρωμαϊκού δικαίου : Διαχρονική εξελικτική πορεία θεσμών του ρωμαϊκού, βυζαντινορωμαϊκού και μεταβυζαντινού δικαίου Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
1998 Μορφές ποινών στο αττικό δίκαιο : Άτιμος έστω, άτιμος τεθνάτω: Νηποινεί τεθνάτω: Συμβολή στη μελέτη της ποινής, της ατιμίας και της θέσης εκτός νόμου στο αττικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς University Studio Press Χαρτόδετο
1994 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη : Η προσωρινή κυβέρνηση 1916-1917 Συγγραφέας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος Χαρτόδετο
1991 Ιστορία ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
1986 Ιστορία του ελληνικού δικαίου : Μορφές αρχαίων ελληνικών νομοθεσιών: Συμβολή στην ιστορία του αρχαίου ελληνικού δικαίου Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
1986 Ιστορία του ελληνικού δικαίου : Εξελικτικές διακυμάνσεις του οθωμανικού γαιοκτητικού συστήματος: Συμβολή στο δίκαιο του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
1984 Το νομικό καθεστώς των τέως δημόσιων οθωμανικών γαιών 1821-1912 Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Η προστασία των δασών : Υπό το πρίσμα του Κτηματολογικού Δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Δίκαιο και Ιστορία 2 : Επιμέλεια: Μαρία Γιούνη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Δημοκρατία, πολίτες και πολιτική υγείας : Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων - Ομάδες πίεσης και συμφερόντων - Σύλλογοι ασθενών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Δημόσια οικονομικά και δίκαιο : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
1999 Εισηγήσεις ρωμαϊκού δικαίου : Διαχρονική εξελικτική πορεία θεσμών του ρωμαϊκού, βυζαντινορωμαϊκού και μεταβυζαντινού δικαίου University Studio Press Χαρτόδετο
1994 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη : Η προσωρινή κυβέρνηση 1916-1917 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος Χαρτόδετο
1991 Ιστορία ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου University Studio Press Χαρτόδετο
1986 Ιστορία του ελληνικού δικαίου : Μορφές αρχαίων ελληνικών νομοθεσιών: Συμβολή στην ιστορία του αρχαίου ελληνικού δικαίου University Studio Press Χαρτόδετο
1986 Ιστορία του ελληνικού δικαίου : Εξελικτικές διακυμάνσεις του οθωμανικού γαιοκτητικού συστήματος: Συμβολή στο δίκαιο του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού University Studio Press Χαρτόδετο
1984 Το νομικό καθεστώς των τέως δημόσιων οθωμανικών γαιών 1821-1912 University Studio Press Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Από την patria iuris στον pater patriae. Η σταδιακή ιδιωτικοποίηση της Respublica University Studio Press Χαρτόδετο
2021 Ο δανεισμός με ενέχυρο το σώμα στα δίκαια της αρχαιότητας: Αθήνα,Ρώμη,Γόρτυνα University Studio Press Χαρτόδετο
2021 Συμβολή στη μελέτη των λειτουργιών της δικαστικής απόφασης στην αρχαία Ελλάδα. : Τόμος ΙΙ. Η πράξις University Studio Press Χαρτόδετο
2011 Αρχές της Εντατικής Θεραπείας (Επίτομο) Παρισιάνου Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Harrison's Εσωτερική Παθολογία 1ος Τόμος Παρισιάνου Α.Ε. Σκληρόδετο
2009 Αρχές της Εντατικής Θεραπείας Α΄Τόμος Παρισιάνου Α.Ε. Σκληρόδετο
2009 Αρχές της Εντατικής Θεραπείας Β΄Τόμος Παρισιάνου Α.Ε. Σκληρόδετο
1998 Μορφές ποινών στο αττικό δίκαιο : Άτιμος έστω, άτιμος τεθνάτω: Νηποινεί τεθνάτω: Συμβολή στη μελέτη της ποινής, της ατιμίας και της θέσης εκτός νόμου στο αττικό δίκαιο University Studio Press Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα