Μπελιά, Ελένη Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Ζ' Πανιόνιο συνέδριο : Ζητήματα πολιτισμικής ιστορίας: Πρακτικά, Λευκάδα, 26-30 Μαΐου 2002 Εισήγηση Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών Χαρτόδετο
1999 Διαδρομή μιας εκατονταετίας : 1899-1999 Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
1998 Επιτομές εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου Εξωτερικών : Γενική αλληλογραφία/Ελλάς: Foreign Office 32, Φάκελοι 75-94 1838-1839 Επιμέλεια Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Ημερολόγια πολέμου και αλληλογραφία 1940-1941 : Ημερολόγιο και αλληλογραφία Δ.Β. Βαγιακάκου: Ημερολόγιο του Ι/9 ΤΠ Κ.Π. Μελανουρέα Επιμέλεια Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
1987 Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών : Γενική αλληλογραφία/Ελλάς: Foreign Office 32, Φάκελοι 57-74 1836-1837 Επιμέλεια Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1979 Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών : Γενική αλληλογραφία/Ελλάς: Foreign Office 32, Φάκελοι 35-56 1833-1835 Επιμέλεια Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1999 Διαδρομή μιας εκατονταετίας : 1899-1999 Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1998 Επιτομές εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου Εξωτερικών : Γενική αλληλογραφία/Ελλάς: Foreign Office 32, Φάκελοι 75-94 1838-1839 Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Ημερολόγια πολέμου και αλληλογραφία 1940-1941 : Ημερολόγιο και αλληλογραφία Δ.Β. Βαγιακάκου: Ημερολόγιο του Ι/9 ΤΠ Κ.Π. Μελανουρέα Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
1987 Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών : Γενική αλληλογραφία/Ελλάς: Foreign Office 32, Φάκελοι 57-74 1836-1837 Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1979 Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών : Γενική αλληλογραφία/Ελλάς: Foreign Office 32, Φάκελοι 35-56 1833-1835 Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Ζ' Πανιόνιο συνέδριο : Ζητήματα πολιτισμικής ιστορίας: Πρακτικά, Λευκάδα, 26-30 Μαΐου 2002 Εισήγηση Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών Χαρτόδετο