Μουσούρου, Λουκία Μ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Κοινωνιολογία και κοινωνικός μετασχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα : Τόμος - αφιέρωμα στον κοινωνιολόγο Δημήτρη Γ. Τσαούση Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Όψεις κοινωνικής δυναμικής : Μελέτες χαριστήριες στην καθηγήτρια Κούλα Κασιμάτη Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Εισαγωγή στην κοινωνιολογία των ηλικιών και των γενεών Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Γυναίκα και απασχόληση : Δέκα ζητήματα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής : Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάμου Μετάφραση, Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνικός αποκλεισμός: Η ελληνική εμπειρία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου Μετάφραση, Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Από τους Γκασταρμπάιτερ στο πνεύμα του Σενγκέν : Προβλήματα της σύγχρονης μετανάστευσης στην Ευρώπη Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1991 Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1985 Γυναικεία απασχόληση και οικογένεια : Στην Ελλάδα και αλλού Συγγραφέας Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1985 Οικογένεια και παιδί στην Αθήνα : Αποτελέσματα μιας εμπειρικής έρευνας Συγγραφέας Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Κοινωνιολογία και κοινωνικός μετασχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα : Τόμος - αφιέρωμα στον κοινωνιολόγο Δημήτρη Γ. Τσαούση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Όψεις κοινωνικής δυναμικής : Μελέτες χαριστήριες στην καθηγήτρια Κούλα Κασιμάτη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Εισαγωγή στην κοινωνιολογία των ηλικιών και των γενεών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Γυναίκα και απασχόληση : Δέκα ζητήματα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνικός αποκλεισμός: Η ελληνική εμπειρία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Από τους Γκασταρμπάιτερ στο πνεύμα του Σενγκέν : Προβλήματα της σύγχρονης μετανάστευσης στην Ευρώπη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1991 Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1985 Γυναικεία απασχόληση και οικογένεια : Στην Ελλάδα και αλλού Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1985 Οικογένεια και παιδί στην Αθήνα : Αποτελέσματα μιας εμπειρικής έρευνας Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1998 Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάμου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής : Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάμου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα