Μασούρας, Κώστας
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Αειναύτες στα πέλαγα της μυθιστορίας Συγγραφέας Ζαχαρόπουλος Σ. Ι. Χαρτόδετο
2022 Τα κατά μέθεξιν δύσφραστα : Ποίηση Συγγραφέας Ιωλκός Χαρτόδετο
2021 Προσεγγίσεις - Με τη σημαντική των εννοιών και της τέχνης : Ποίηση (Χαϊκού) Συγγραφέας Ιωλκός Χαρτόδετο
2020 Αχτίδες αθανασίας : Ποίηση Συγγραφέας , Καλλιτέχνης Ιωλκός Χαρτόδετο
2018 Ποιητικό Ημερολόγιο 2019 Συγγραφέας Ιωλκός Σκληρόδετο
2018 Εσπερινά απόστιχα : Ποίηση Συγγραφέας Ιωλκός Χαρτόδετο
2017 Αμφιφανή και Αειφανή : Ποίηση Συγγραφέας , Εικονογράφηση Ιωλκός Χαρτόδετο
2015 Δημόσια και κοινωφελή : Ποίηση Συγγραφέας Ιωλκός Χαρτόδετο
2014 Αντερείσματα ελπίδας : Ποίηση Συγγραφέας, Εικονογράφηση Ιωλκός Χαρτόδετο
2011 Αντίδωρα ψυχής : Ποίηση Συγγραφέας Ιωλκός Χαρτόδετο
2009 Άρρητες αντιστίξεις : Ποίηση Συγγραφέας Ιωλκός Χαρτόδετο
2007 Ανθοϊάματα ζωής : Ποίηση Συγγραφέας Ιωλκός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Αειναύτες στα πέλαγα της μυθιστορίας Ζαχαρόπουλος Σ. Ι. Χαρτόδετο
2022 Τα κατά μέθεξιν δύσφραστα : Ποίηση Ιωλκός Χαρτόδετο
2021 Προσεγγίσεις - Με τη σημαντική των εννοιών και της τέχνης : Ποίηση (Χαϊκού) Ιωλκός Χαρτόδετο
2020 Αχτίδες αθανασίας : Ποίηση Ιωλκός Χαρτόδετο
2018 Ποιητικό Ημερολόγιο 2019 Ιωλκός Σκληρόδετο
2018 Εσπερινά απόστιχα : Ποίηση Ιωλκός Χαρτόδετο
2017 Αμφιφανή και Αειφανή : Ποίηση Ιωλκός Χαρτόδετο
2015 Δημόσια και κοινωφελή : Ποίηση Ιωλκός Χαρτόδετο
2014 Αντερείσματα ελπίδας : Ποίηση Ιωλκός Χαρτόδετο
2011 Αντίδωρα ψυχής : Ποίηση Ιωλκός Χαρτόδετο
2009 Άρρητες αντιστίξεις : Ποίηση Ιωλκός Χαρτόδετο
2007 Ανθοϊάματα ζωής : Ποίηση Ιωλκός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Αμφιφανή και Αειφανή : Ποίηση Ιωλκός Χαρτόδετο
2014 Αντερείσματα ελπίδας : Ποίηση Ιωλκός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα