Προσεγγίσεις - Με τη σημαντική των εννοιών και της τέχνης
Ποίηση (Χαϊκού)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-640-053-7
Ιωλκός, Αθήνα, 3/2021
Ελληνική, Νέα
€ 8.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 150 γρ, 64 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα συλλογή αποτελείται από εκατόν τριάντα δύο (132)
Χαϊκού που αναφέρονται σε μιαν ευρεία γκάμα φιλοσοφικών
θεμάτων της ανθρώπινης ύπαρξης και τις αναζητήσεις της
γενικότερα.
Τα Τρίστιχα είναι δομημένα σε καλαίσθητες ενότητες όπου με
τα μεστά διαχρονικά νοήματά τους αναδεικνύουν την έμφορτη
αξία της έκφρασης, μιας στιγμιαίας σκέψης και της δράσης της
ζωής μας.