Μάρκου, Ιωάννης Π.
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Δίκαιο επιταγής Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Τιμητικός τόμος στο Λευτέρη Γ. Σκαλίδη Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
2022 Θεμελιώδεις Θεσμοί, Αρχές και Έννοιες του Δικαίου της ΑΕ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Θεμελιώδεις Θεσμοί, Αρχές και Έννοιες του Δικαίου της ΑΕ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Τα δικαιώματα της μειοψηφίας για πληροφόρηση & για έλεγχο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Βασικές Αρχές & Γενικές Διατάξεις της ΑΕ : Σύγχρονη θεώρηση και ερμηνεία των άρθρων 1-17β ΚΝ 2190/1920 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕ : Ερμηνεία άρθρων 25-35γ Κωδ. Ν 2190/1920 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕ : Ερμηνεία άρθρων 25-35γ Κωδ. Ν 2190/1920 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ : Ερμηνεία άρθρων 18-24 Ν2190/1920 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ : Ερμηνεία άρθρων 18-24 Ν2190/1920 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Το δίκαιο της Α.Ε.-Εισαγωγή - ερμηνεία Ν. 2190/1920 - νομολογία, τόμος Ι Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο επιταγής Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Το δίκαιο της ΕΠΕ : Εισαγωγή - ερμηνεία Ν.3190/1955 / Νομολογία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Δίκαιο συναλλαγματικής : Κατ΄άρθρο ερμηνεία-νομολογία, δικαστική άσκηση αξιώσεων Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Εμπορικές εταιρείες, β΄ ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Εμπορικές εταιρείες, α΄ γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2008 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Βασικές έννοιες Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2007 Δίκαιο επιταγής : Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Εμπορικές εταιρίες: Α΄ Γενικό Μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Δίκαιο αξιογράφων Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Βασικές έννοιες Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Το δίκαιο της θαλάσσιας φορτωτικής Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Δίκαιο επιταγής : Κατ' άρθρο ερμηνεία, νομολογία: Ν. 5960/1933 Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2002 Δίκαιο συναλλαγματικής : Κατ' άρθρο ερμηνεία, νομολογία: Δικαστική άσκηση των αξιώσεων Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η προστασία του οφειλέτη της συναλλαγματικής : Κατά το ουσιαστικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Δίκαιο συναλλαγματικής Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Ενστάσεις επί προσωπικών εγγυοδοτικών συμβάσεων Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1994 Τεκμήριο τριτεγγυήσεως : Η ελλιπής τριτεγγύηση στη συναλλαγματική ως κεντρικό πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου της Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Δίκαιο επιταγής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Τιμητικός τόμος στο Λευτέρη Γ. Σκαλίδη Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
2022 Θεμελιώδεις Θεσμοί, Αρχές και Έννοιες του Δικαίου της ΑΕ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Θεμελιώδεις Θεσμοί, Αρχές και Έννοιες του Δικαίου της ΑΕ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Τα δικαιώματα της μειοψηφίας για πληροφόρηση & για έλεγχο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Βασικές Αρχές & Γενικές Διατάξεις της ΑΕ : Σύγχρονη θεώρηση και ερμηνεία των άρθρων 1-17β ΚΝ 2190/1920 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕ : Ερμηνεία άρθρων 25-35γ Κωδ. Ν 2190/1920 Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕ : Ερμηνεία άρθρων 25-35γ Κωδ. Ν 2190/1920 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ : Ερμηνεία άρθρων 18-24 Ν2190/1920 Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ : Ερμηνεία άρθρων 18-24 Ν2190/1920 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Το δίκαιο της Α.Ε.-Εισαγωγή - ερμηνεία Ν. 2190/1920 - νομολογία, τόμος Ι Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο επιταγής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Το δίκαιο της ΕΠΕ : Εισαγωγή - ερμηνεία Ν.3190/1955 / Νομολογία Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Δίκαιο συναλλαγματικής : Κατ΄άρθρο ερμηνεία-νομολογία, δικαστική άσκηση αξιώσεων Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Εμπορικές εταιρείες, β΄ ειδικό μέρος Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Εμπορικές εταιρείες, α΄ γενικό μέρος Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2008 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Βασικές έννοιες Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2007 Δίκαιο επιταγής : Ερμηνεία κατ' άρθρο Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Εμπορικές εταιρίες: Α΄ Γενικό Μέρος Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Δίκαιο αξιογράφων Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου : Βασικές έννοιες Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Το δίκαιο της θαλάσσιας φορτωτικής Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Δίκαιο επιταγής : Κατ' άρθρο ερμηνεία, νομολογία: Ν. 5960/1933 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2002 Δίκαιο συναλλαγματικής : Κατ' άρθρο ερμηνεία, νομολογία: Δικαστική άσκηση των αξιώσεων Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η προστασία του οφειλέτη της συναλλαγματικής : Κατά το ουσιαστικό δίκαιο Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Δίκαιο συναλλαγματικής Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Ενστάσεις επί προσωπικών εγγυοδοτικών συμβάσεων Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1994 Τεκμήριο τριτεγγυήσεως : Η ελλιπής τριτεγγύηση στη συναλλαγματική ως κεντρικό πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου της Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα