Μακρής, Δημήτριος Χ.
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Η Προσωρινή Διαταγή Κατά τον ΚΠολΔ : Πρακτικός Οδηγός (Ερμηνευτική ανάλυση-διαδικασία-σχέδια προσωρινών διαταγών) Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4842/2021 2η Έκδοση Συγγραφέας ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ Χαρτόδετο
2020 Ο ελληνικός κόσμος σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης, 1204-2018 : ΣΤ΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Λουντ, 4-7 Οκτωβρίου 2018 Συγγραφέας Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) Ebook,
2020 Πόλεις - Λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα 18ος - 21ος αιώνας : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου Αθήνα 22-24. 11. 2018 Συγγραφέας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Χαρτόδετο
2018 Η προσωρινή διαταγή κατά τον ΚπολΔ : Πρακτικός οδηγός: Ερμηνευτική ανάλυση - διαδικασία, σχέδια προσωρινών διαταγών). Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4549/2018) Συγγραφέας ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ Χαρτόδετο
2017 Κατοχή και Αντίσταση στα Μεσόγεια και την Λαυρεωτική : Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, 8 Οκτωβρίου 2016,Δημαρχειακό μέγαρο Κορωπίου Συγγραφέας ΑΩ Εκδόσεις Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Κύρια και πρόσθετη παρέμβαση στην πολιτική και διοικητική δίκη : Ερμηνεία, νομολογία Επιμέλεια κειμένου ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ Χαρτόδετο
2013 Σύνταγμα, δημοκρατία και πολιτειακοί θεσμοί : Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Συγγραφέας Νομικό Βιβλιοπωλείο Τσίμος Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Κατ' άρθρο ερμηνεία του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Συγγραφέας Νομικό Βιβλιοπωλείο Τσίμος Χαρτόδετο
2010 Άμυνα του οφειλέτη κατά της διαταγής πληρωμής : Ενημέρωση μέχρι και το Ν.3816/2010 Συγγραφέας Νομικό Βιβλιοπωλείο Τσίμος Σκληρόδετο
2008 Η δικαστική διανομή : Διανομή κοινού πράγματος και κοινού κλήρου, σύσταση οριζόντιων και καθέτων ιδιοκτησιών, ειδικές περιπτώσεις διανομής, υποδείγματα δικογράφων, υποδείγματα δικαστικών αποφάσεων Συγγραφέας Νομικό Βιβλιοπωλείο Τσίμος Σκληρόδετο
2007 Οι διαφορές του άρθρου 681Β΄ ΚΠολΔ για τη διατροφή και την επιμέλεια τέκνων : Ενημέρωση μέχρι και το ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας Συγγραφέας Νομικό Βιβλιοπωλείο Τσίμος Σκληρόδετο
2007 Ανακοπή κατά της εκτέλεσης και αίτηση αναστολής κατά τον ΚΠολΔ : Με τις τροποποιήσεις των Ν.3147/2003, 3259/2004, 3301/2004, 3327/2005, 3346/2005, 3388/2005 Συγγραφέας Νομικό Βιβλιοπωλείο Τσίμος Σκληρόδετο
2005 Ασφαλιστικά μέτρα νομής και κατοχής : Ερμηνευτική - νομολογιακή προσέγγιση, οδηγίες για την σύνταξη δικογράφων και σχέδια δικαστικών αποφάσεων Συγγραφέας Νομικό Βιβλιοπωλείο Τσίμος Σκληρόδετο
2004 Η δικαστική διανομή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Η εκουσία δικαιοδοσία : Γενικό μέρος, ειδικές διατάξεις, υποδείγματα δικογράφων και σχέδια δικαστικών αποφάσεων Συγγραφέας Νομικό Βιβλιοπωλείο Τσίμος Δερματόδετο
2004 Οργάνωση και επιτάχυνση της έννομης προστασίας στο συμβούλιο της Επικρατείας κατά το διάστημα των ετών 1990-2002 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Ανακοπή κατά της εκτελέσεως και αίτηση αναστολής κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Η Προσωρινή Διαταγή Κατά τον ΚΠολΔ : Πρακτικός Οδηγός (Ερμηνευτική ανάλυση-διαδικασία-σχέδια προσωρινών διαταγών) Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4842/2021 2η Έκδοση ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ Χαρτόδετο
2020 Ο ελληνικός κόσμος σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης, 1204-2018 : ΣΤ΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Λουντ, 4-7 Οκτωβρίου 2018 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) Ebook,
2020 Πόλεις - Λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα 18ος - 21ος αιώνας : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου Αθήνα 22-24. 11. 2018 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Χαρτόδετο
2018 Η προσωρινή διαταγή κατά τον ΚπολΔ : Πρακτικός οδηγός: Ερμηνευτική ανάλυση - διαδικασία, σχέδια προσωρινών διαταγών). Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4549/2018) ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ Χαρτόδετο
2017 Κατοχή και Αντίσταση στα Μεσόγεια και την Λαυρεωτική : Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, 8 Οκτωβρίου 2016,Δημαρχειακό μέγαρο Κορωπίου ΑΩ Εκδόσεις Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Σύνταγμα, δημοκρατία και πολιτειακοί θεσμοί : Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Νομικό Βιβλιοπωλείο Τσίμος Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Κατ' άρθρο ερμηνεία του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Νομικό Βιβλιοπωλείο Τσίμος Χαρτόδετο
2010 Άμυνα του οφειλέτη κατά της διαταγής πληρωμής : Ενημέρωση μέχρι και το Ν.3816/2010 Νομικό Βιβλιοπωλείο Τσίμος Σκληρόδετο
2008 Η δικαστική διανομή : Διανομή κοινού πράγματος και κοινού κλήρου, σύσταση οριζόντιων και καθέτων ιδιοκτησιών, ειδικές περιπτώσεις διανομής, υποδείγματα δικογράφων, υποδείγματα δικαστικών αποφάσεων Νομικό Βιβλιοπωλείο Τσίμος Σκληρόδετο
2007 Οι διαφορές του άρθρου 681Β΄ ΚΠολΔ για τη διατροφή και την επιμέλεια τέκνων : Ενημέρωση μέχρι και το ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας Νομικό Βιβλιοπωλείο Τσίμος Σκληρόδετο
2007 Ανακοπή κατά της εκτέλεσης και αίτηση αναστολής κατά τον ΚΠολΔ : Με τις τροποποιήσεις των Ν.3147/2003, 3259/2004, 3301/2004, 3327/2005, 3346/2005, 3388/2005 Νομικό Βιβλιοπωλείο Τσίμος Σκληρόδετο
2005 Ασφαλιστικά μέτρα νομής και κατοχής : Ερμηνευτική - νομολογιακή προσέγγιση, οδηγίες για την σύνταξη δικογράφων και σχέδια δικαστικών αποφάσεων Νομικό Βιβλιοπωλείο Τσίμος Σκληρόδετο
2004 Η δικαστική διανομή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Η εκουσία δικαιοδοσία : Γενικό μέρος, ειδικές διατάξεις, υποδείγματα δικογράφων και σχέδια δικαστικών αποφάσεων Νομικό Βιβλιοπωλείο Τσίμος Δερματόδετο
2004 Οργάνωση και επιτάχυνση της έννομης προστασίας στο συμβούλιο της Επικρατείας κατά το διάστημα των ετών 1990-2002 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Ανακοπή κατά της εκτελέσεως και αίτηση αναστολής κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Κύρια και πρόσθετη παρέμβαση στην πολιτική και διοικητική δίκη : Ερμηνεία, νομολογία ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα