Ο ελληνικός κόσμος σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης, 1204-2018
ΣΤ΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Λουντ, 4-7 Οκτωβρίου 2018
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-91-519-6381-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
eBook,
24 x 17 εκ, 635 σελ.
Add: 2021-10-27 13:49:44 - Upd: 2023-01-03 16:42:01