Κυριακίδης, Στίλπων Π.
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1997 Η δυτική Θράκη και οι Βούλγαροι Συγγραφέας Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
1993 Περί την ιστορίαν της Θράκης : Ο ελληνισμός των σύγχρονων Θρακών: Αι πόλεις Ξάνθη και Κομοτινή Συγγραφέας Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου Χαρτόδετο
1990 Το δημοτικό τραγούδι : Συναγωγή μελετών Συγγραφέας Ερμής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1997 Η δυτική Θράκη και οι Βούλγαροι Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων Χαρτόδετο
1993 Περί την ιστορίαν της Θράκης : Ο ελληνισμός των σύγχρονων Θρακών: Αι πόλεις Ξάνθη και Κομοτινή Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου Χαρτόδετο
1990 Το δημοτικό τραγούδι : Συναγωγή μελετών Ερμής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα