Κτενίδης, Ιωσήφ Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Συνθήκη της Λισσαβώνας - Ερμηνεία κατ’ άρθρον Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Θρησκευτική Ελευθερία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Το νομοθετικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2008 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς κυρώσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2008 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
1996 Μέτρα αντιμετώπισης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Συνθήκη της Λισσαβώνας - Ερμηνεία κατ’ άρθρον Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Θρησκευτική Ελευθερία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Το νομοθετικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2008 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς κυρώσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2008 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Θεμέλιο Χαρτόδετο
1996 Μέτρα αντιμετώπισης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα