Κόρσος, Δημήτριος Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Διοικητικό δίκαιο: Γενικό μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2010 Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Διοικητικό δίκαιο : Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
1997 Η πορεία της ποιήτριας Ζωής Καρέλλη : Ως δόξα και τιμή της "πεποικιλμένης" Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
1996 Σπουδή στον ποιητή Γ. Θ. Βαφόπουλο : Στέφανος τιμής και φιλίας Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
1995 Των λυρών τα προοίμια : Κριτικά κείμενα Συγγραφέας Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
1995 Η σύμβαση του διοικητικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Μελέτες : Γενικής θεωρίας του δικαίου: Συνταγματικού και διοικητικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1989 Δάφνες και τιμές : Μαζί με άλλα κριτικά κείμενα Συγγραφέας Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
1988 Ποιος ήτον ο Γεώργιος Βιζυηνός : Εκατόν σαράντα έτη από τον θάνατό του Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
1988 Πολυφωνία για τον Δ. Π. Παπαδίτσα : Ένας χρόνος από την τελευτή του Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
1987 Σημειογραφία του Στράτη Μυριβήλη : Διατύπωση μνήμης και τιμής Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
1986 Αέναον σήμα του Ανδρέα Κάλβου : Στα 160 χρόνια των "λυρικών" Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
1986 Δημοσιονομικόν δίκαιον : Φορολογικόν δίκαιον: Δικονομία φορολογικών διαφορών Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1986 Οδοιπορία του Γιώργου Θεοτοκά : Είκοσι χρόνια από το θάνατό του Συγγραφέας Ευθύνη Δερματόδετο
1985 Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου : Κεφάλαια από το διοικητικό δικονομικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1985 Μνημονάριον του Φώτη Κόντογλου : Ενενήντα χρόνια από την γέννησή του, είκοσι από την κοίμησή του Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
1983 Επιστροφή στον Κωστή Παλαμά : Σαράντα χρόνια από τον θάνατό του Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
1980 Δημοσιονομικόν δίκαιον : Εισαγωγικαί έννοιαι: Πηγαί του δημοσιονομικού δικαίου: Δημόσιον λογιστικόν Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Διοικητικό δίκαιο: Γενικό μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2010 Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Διοικητικό δίκαιο : Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
1997 Η πορεία της ποιήτριας Ζωής Καρέλλη : Ως δόξα και τιμή της "πεποικιλμένης" Ευθύνη Χαρτόδετο
1996 Σπουδή στον ποιητή Γ. Θ. Βαφόπουλο : Στέφανος τιμής και φιλίας Ευθύνη Χαρτόδετο
1995 Των λυρών τα προοίμια : Κριτικά κείμενα Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
1995 Η σύμβαση του διοικητικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Μελέτες : Γενικής θεωρίας του δικαίου: Συνταγματικού και διοικητικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1989 Δάφνες και τιμές : Μαζί με άλλα κριτικά κείμενα Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
1988 Ποιος ήτον ο Γεώργιος Βιζυηνός : Εκατόν σαράντα έτη από τον θάνατό του Ευθύνη Χαρτόδετο
1988 Πολυφωνία για τον Δ. Π. Παπαδίτσα : Ένας χρόνος από την τελευτή του Ευθύνη Χαρτόδετο
1987 Σημειογραφία του Στράτη Μυριβήλη : Διατύπωση μνήμης και τιμής Ευθύνη Χαρτόδετο
1986 Αέναον σήμα του Ανδρέα Κάλβου : Στα 160 χρόνια των "λυρικών" Ευθύνη Χαρτόδετο
1986 Δημοσιονομικόν δίκαιον : Φορολογικόν δίκαιον: Δικονομία φορολογικών διαφορών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1986 Οδοιπορία του Γιώργου Θεοτοκά : Είκοσι χρόνια από το θάνατό του Ευθύνη Δερματόδετο
1985 Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου : Κεφάλαια από το διοικητικό δικονομικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1985 Μνημονάριον του Φώτη Κόντογλου : Ενενήντα χρόνια από την γέννησή του, είκοσι από την κοίμησή του Ευθύνη Χαρτόδετο
1983 Επιστροφή στον Κωστή Παλαμά : Σαράντα χρόνια από τον θάνατό του Ευθύνη Χαρτόδετο
1980 Δημοσιονομικόν δίκαιον : Εισαγωγικαί έννοιαι: Πηγαί του δημοσιονομικού δικαίου: Δημόσιον λογιστικόν Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα