Κορομηλάς, Γιώργος Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα για πολύ μικρές και μικρές οντότητες Συγγραφέας Tax Advisors Χαρτόδετο
2019 Φορολογικές σημειώσεις 2019 Συγγραφέας Tax Advisors Χαρτόδετο
2018 Φορολογικές σημειώσεις 2018 Συγγραφέας Tax Advisors Χαρτόδετο
2017 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα : Πρακτικός οδηγός εφαρμογής για πολύ μικρές και μικρές οντότητες Συγγραφέας Tax Advisors Χαρτόδετο
2017 Φορολογικές σημειώσεις 2017 Συγγραφέας Tax Advisors Χαρτόδετο
2016 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα για πολύ μικρές και μικρές οντότητες Συγγραφέας Tax Advisors Χαρτόδετο
2013 Φορολογικές σημειώσεις 2013 Συγγραφέας Tax Advisors Χαρτόδετο
2012 Φορολογικές σημειώσεις 2012 Συγγραφέας Tax Advisors Χαρτόδετο
2010 Πρακτικός οδηγός τεχνικών επιχειρήσεων : Πλήρης λογιστικός και φορολογικός οδηγός για τις τεχνικές επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών και κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων Συγγραφέας Tax Advisors Χαρτόδετο
2010 Φορολογικές σημειώσεις 2010 Συγγραφέας Tax Advisors Χαρτόδετο
2009 Λογιστικές, φοροτεχνικές εργασίες τέλους χρήσης : Πρακτικός οδηγός Συγγραφέας Tax Advisors Χαρτόδετο
2009 Φορολογικές σημειώσεις 2009 : Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, προσδιορισμός καθαρού και φορολογητέου εισοδήματος, φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων επιχειρήσεων, περαίωση Ν.3296/2004, οι αλλαγές στη Φ.Ε. με τον Ν. 3697/2008, θέματα αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, πρακτικά παραδείγματα Συγγραφέας Tax Advisors Χαρτόδετο
2008 Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων σύμφωνα με τον Ν. 3259/2004 : Όπως ο Ν.3259/2004 ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3296/25.9.2008 / Φ.Ε.Κ. 194/Α' "Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προυπολογισμού, ελέγχων των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" Συγγραφέας Tax Advisors Χαρτόδετο
2007 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο : Πρακτικός οδηγός σε μέγεθος τσέπης Συγγραφέας Tax Advisors Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα για πολύ μικρές και μικρές οντότητες Tax Advisors Χαρτόδετο
2019 Φορολογικές σημειώσεις 2019 Tax Advisors Χαρτόδετο
2018 Φορολογικές σημειώσεις 2018 Tax Advisors Χαρτόδετο
2017 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα : Πρακτικός οδηγός εφαρμογής για πολύ μικρές και μικρές οντότητες Tax Advisors Χαρτόδετο
2017 Φορολογικές σημειώσεις 2017 Tax Advisors Χαρτόδετο
2016 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα για πολύ μικρές και μικρές οντότητες Tax Advisors Χαρτόδετο
2013 Φορολογικές σημειώσεις 2013 Tax Advisors Χαρτόδετο
2012 Φορολογικές σημειώσεις 2012 Tax Advisors Χαρτόδετο
2010 Πρακτικός οδηγός τεχνικών επιχειρήσεων : Πλήρης λογιστικός και φορολογικός οδηγός για τις τεχνικές επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών και κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων Tax Advisors Χαρτόδετο
2010 Φορολογικές σημειώσεις 2010 Tax Advisors Χαρτόδετο
2009 Λογιστικές, φοροτεχνικές εργασίες τέλους χρήσης : Πρακτικός οδηγός Tax Advisors Χαρτόδετο
2009 Φορολογικές σημειώσεις 2009 : Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, προσδιορισμός καθαρού και φορολογητέου εισοδήματος, φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων επιχειρήσεων, περαίωση Ν.3296/2004, οι αλλαγές στη Φ.Ε. με τον Ν. 3697/2008, θέματα αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, πρακτικά παραδείγματα Tax Advisors Χαρτόδετο
2008 Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων σύμφωνα με τον Ν. 3259/2004 : Όπως ο Ν.3259/2004 ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3296/25.9.2008 / Φ.Ε.Κ. 194/Α' "Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προυπολογισμού, ελέγχων των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" Tax Advisors Χαρτόδετο
2007 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο : Πρακτικός οδηγός σε μέγεθος τσέπης Tax Advisors Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα