Κορδή - Αντωνοπούλου, Ματίνα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Πρακτικά θέματα εμβάθυνσης εμπορικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Το νομικό πλαίσιο των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων : Σύµφωνα µε το Ν. 3606/2007 όπως ισχύει σήμερα & η Αγορά Αξιών της "Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ" σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού ΧΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Το νομικό πλαίσιο των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων : Σύµφωνα µε το Ν. 3606/2007 [εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID)] & η Αγορά Αξιών της "Χρηµατιστήριο Αθηνών ΑΕ" Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2007 Η ευθύνη του οπισθογράφου στη συναλλαγματική και στην επιταγή : Οι πρόσφατες ρυθμίσεις για το δικαίωμα υποβολής εγκλήσεως για άσκηση ποινικής δίωξης και το δικαίωμα αποζημίωσης από αδικοπραξία του εξ αναγωγής υπόχρεου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2006 Η εταιρική δανειοδότηση στην Ε.Π.Ε. : Άρθρο 32 Ν. 3190/1955 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Το νομικό πλαίσιο του χρηματιστηρίου : και η αγορά αξιών της "Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε." Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Εισαγωγή στο χρηματιστηριακό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Εισαγωγή στο χρηματιστηριακό δίκαιο και νομοθετικά κείμενα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Έγγραφα του χρηματοπιστωτικού συστήματος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Μετοπισθογράφηση συναλλαγματικής Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Πρακτικά θέματα εμβάθυνσης εμπορικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Το νομικό πλαίσιο των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων : Σύµφωνα µε το Ν. 3606/2007 όπως ισχύει σήμερα & η Αγορά Αξιών της "Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ" σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού ΧΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Το νομικό πλαίσιο των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων : Σύµφωνα µε το Ν. 3606/2007 [εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID)] & η Αγορά Αξιών της "Χρηµατιστήριο Αθηνών ΑΕ" Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2007 Η ευθύνη του οπισθογράφου στη συναλλαγματική και στην επιταγή : Οι πρόσφατες ρυθμίσεις για το δικαίωμα υποβολής εγκλήσεως για άσκηση ποινικής δίωξης και το δικαίωμα αποζημίωσης από αδικοπραξία του εξ αναγωγής υπόχρεου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2006 Η εταιρική δανειοδότηση στην Ε.Π.Ε. : Άρθρο 32 Ν. 3190/1955 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Το νομικό πλαίσιο του χρηματιστηρίου : και η αγορά αξιών της "Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε." Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Εισαγωγή στο χρηματιστηριακό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Εισαγωγή στο χρηματιστηριακό δίκαιο και νομοθετικά κείμενα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Έγγραφα του χρηματοπιστωτικού συστήματος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Μετοπισθογράφηση συναλλαγματικής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα