Κοντόγιωργα - Θεοχαροπούλου, Δήμητρα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Αφιέρωμα μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Κιβωτός φιλίας : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Εμβάθυνση δημοσίου δικαίου : Ειδικά θέματα διοικητικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Προστασία και εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας-περιουσίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα : Συμβολές πρακτικής εφαρμογής Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Κανόνες δεοντολογίας της δημόσιας διοίκησης Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Τα επαγγελματικά δικαιώματα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα : Συμβολές πρακτικής εφαρμογής Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Αόριστες και τεχνικές έννοιες στο δημόσιο δίκαιο Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Διοικητικές συμβάσεις και δημόσια έργα : Πρακτικές εφαρμογές με αφορμή ζητήματα ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Μορφές της απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών εκτέλεσης των διοικητικών συμβάσεων Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα : Ελεύθερη κυκλοφορία εκπαιδευτικών και σπουδαστών: Αναγνώριση διπλωμάτων: Ιδιωτικά πανεπιστήμια Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Δημόσιες συμβάσεις και κοινοτικό δίκαιο : Διαδικασίες ανάθεσης και έννομη προστασία Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Τα όρια της δικαιοδοσίας των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1989 Η αρχή της αναλογικότητος στο εσωτερικό δημόσιο δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1989 Οι προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων : Βάσει του ν. 1586/1986 περί βαθμολογικής διαρθρώσεως των θέσεων του Δημοσίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1983 Δίκαιο διοικητικής οργανώσεως του κράτους : Θεμελιώδεις έννοιες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Αφιέρωμα μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Κιβωτός φιλίας : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Εμβάθυνση δημοσίου δικαίου : Ειδικά θέματα διοικητικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1989 Η αρχή της αναλογικότητος στο εσωτερικό δημόσιο δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1989 Οι προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων : Βάσει του ν. 1586/1986 περί βαθμολογικής διαρθρώσεως των θέσεων του Δημοσίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1983 Δίκαιο διοικητικής οργανώσεως του κράτους : Θεμελιώδεις έννοιες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Προστασία και εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας-περιουσίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα : Συμβολές πρακτικής εφαρμογής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Κανόνες δεοντολογίας της δημόσιας διοίκησης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Τα επαγγελματικά δικαιώματα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα : Συμβολές πρακτικής εφαρμογής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Αόριστες και τεχνικές έννοιες στο δημόσιο δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Διοικητικές συμβάσεις και δημόσια έργα : Πρακτικές εφαρμογές με αφορμή ζητήματα ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Μορφές της απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών εκτέλεσης των διοικητικών συμβάσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα : Ελεύθερη κυκλοφορία εκπαιδευτικών και σπουδαστών: Αναγνώριση διπλωμάτων: Ιδιωτικά πανεπιστήμια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Δημόσιες συμβάσεις και κοινοτικό δίκαιο : Διαδικασίες ανάθεσης και έννομη προστασία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Τα όρια της δικαιοδοσίας των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα