Κολιάδης, Εμμανουήλ Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Συμπεριφορά στο σχολείο : Αξιοποιούμε δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα Επιμέλεια Γρηγόρη Χαρτόδετο
2010 Συμπεριφορά στο σχολείο : Αξιοποιούμε δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα Συγγραφέας, Επιμέλεια Κολιάδης Εμμανουήλ Χαρτόδετο
2007 Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη : Γνωστικές θεωρίες Συγγραφέας Κολιάδης Εμμανουήλ Χαρτόδετο
2006 Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη : Κοινωνικογνωστικές θεωρίες: Αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς και της μάθησης Συγγραφέας Κολιάδης Εμμανουήλ Χαρτόδετο
2002 Γνωστική ψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη : Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1997 Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη : Γνωστικές θεωρίες Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1996 Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη : Συμπεριφοριστικές θεωρίες Συγγραφέας Κολιάδης Εμμανουήλ Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Συμπεριφορά στο σχολείο : Αξιοποιούμε δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα Κολιάδης Εμμανουήλ Χαρτόδετο
2007 Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη : Γνωστικές θεωρίες Κολιάδης Εμμανουήλ Χαρτόδετο
2006 Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη : Κοινωνικογνωστικές θεωρίες: Αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς και της μάθησης Κολιάδης Εμμανουήλ Χαρτόδετο
2002 Γνωστική ψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη : Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1997 Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη : Γνωστικές θεωρίες Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1996 Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη : Συμπεριφοριστικές θεωρίες Κολιάδης Εμμανουήλ Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Συμπεριφορά στο σχολείο : Αξιοποιούμε δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα Γρηγόρη Χαρτόδετο
2010 Συμπεριφορά στο σχολείο : Αξιοποιούμε δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα Κολιάδης Εμμανουήλ Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα