Συμπεριφορά στο σχολείο
Αξιοποιούμε δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85085-5-2
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 47.45 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,300 γρ, 700 σελ.
Περιγραφή

Στο εγχειρίδιο αυτό επιχειρείται συνοπτική αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο των προβλημάτων συμπεριφοράς και προσαρμογής, ενώ παρουσιάζονται διεξοδικά και περιεκτικά οι στρατηγικές και οι τεχνικές ανίχνευσης, πρόληψης και ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης, δηλαδή οι πρακτικοί και υλοποιήσιμοι τρόποι αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων, ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι ικανός να τροποποιεί, να εμπλουτίζει, να διαμορφώνει και να ενσωματώνει στην εκπαιδευτική διαδικασία τις εκπαιδευτικο-διδακτικές στρατηγικές και τεχνικές του, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και εφήβων. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕΡΟΣ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΜΕΡΟΣ Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΜΕΡΟΣ Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ