Κουμπιάς, Εμμανουήλ Λ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής: 15-18 Απριλίου 2010 Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2010 Η δεξιότητα της ανάγνωσης : Σύγχρονες στρατηγικές για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή - σπουδαστή Συγγραφέας Λαγουδέρα Χαρτόδετο
2010 Προβλήματα προσοχής : Διαταραχή ελλειματικής προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ): Στρατηγικές αντιμετώπισης για τη σχολική τάξη και την οικογένεια Συγγραφέας Λαγουδέρα Χαρτόδετο
2010 Συμπεριφορά στο σχολείο : Αξιοποιούμε δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα Συγγραφέας Κολιάδης Εμμανουήλ Χαρτόδετο
2007 Η ειδική αγωγή στην κοινωνία της γνώσης : 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή: 26-29 Απριλίου 2007 Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2004 Ανάγνωση και προσοχή: Ψυχολογικές διαστάσεις : Αναγνωστική ικανότητα και προβλήματα προσοχής μαθητών σχολικής ηλικίας - Πρόληψη και αντιμετώπιση Συγγραφέας Ατραπός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής: 15-18 Απριλίου 2010 Γρηγόρη Χαρτόδετο
2010 Η δεξιότητα της ανάγνωσης : Σύγχρονες στρατηγικές για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή - σπουδαστή Λαγουδέρα Χαρτόδετο
2010 Προβλήματα προσοχής : Διαταραχή ελλειματικής προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ): Στρατηγικές αντιμετώπισης για τη σχολική τάξη και την οικογένεια Λαγουδέρα Χαρτόδετο
2010 Συμπεριφορά στο σχολείο : Αξιοποιούμε δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα Κολιάδης Εμμανουήλ Χαρτόδετο
2007 Η ειδική αγωγή στην κοινωνία της γνώσης : 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή: 26-29 Απριλίου 2007 Γρηγόρη Χαρτόδετο
2004 Ανάγνωση και προσοχή: Ψυχολογικές διαστάσεις : Αναγνωστική ικανότητα και προβλήματα προσοχής μαθητών σχολικής ηλικίας - Πρόληψη και αντιμετώπιση Ατραπός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα