Κατωπόδης, Σπύρος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Άλγεβρα α' λυκείου (2020) Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2017 Μαθηματικά α' γυμνασίου Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2017 Μαθηματικά β' γυμνασίου Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2017 Μαθηματικά γ' γυμνασίου Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Άλγεβρα α' λυκείου Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Άλγεβρα β' λυκείου Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Ευκλείδεια Γεωμετρία α'-β' λυκείου Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά γενικής παιδείας γ' λυκείου : Μέρος Β': στατιστική - πιθανότητες Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά γενικής παιδείας γ' λυκείου : Μέρος Α': ανάλυση Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά προσανατολισμού β' λυκείου Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά προσανατολισμού γ' λυκείου : Μέρος Β': ανάλυση Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά προσανατολισμού γ' λυκείου : Μέρος Α': ανάλυση Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2007 Κορώνη: μικρό οδοιπορικό Φωτογράφος poema Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Άλγεβρα α' λυκείου (2020) Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2017 Μαθηματικά α' γυμνασίου Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2017 Μαθηματικά β' γυμνασίου Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2017 Μαθηματικά γ' γυμνασίου Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Άλγεβρα α' λυκείου Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Άλγεβρα β' λυκείου Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Ευκλείδεια Γεωμετρία α'-β' λυκείου Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά γενικής παιδείας γ' λυκείου : Μέρος Β': στατιστική - πιθανότητες Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά γενικής παιδείας γ' λυκείου : Μέρος Α': ανάλυση Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά προσανατολισμού β' λυκείου Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά προσανατολισμού γ' λυκείου : Μέρος Β': ανάλυση Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά προσανατολισμού γ' λυκείου : Μέρος Α': ανάλυση Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Κορώνη: μικρό οδοιπορικό poema Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα