Ζιώγου - Καραστεργίου, Σιδηρούλα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Συν-ομιλώντας για το φύλο στην εκπαίδευση Συγγραφέας Ζυγός Χαρτόδετο
2017 Τα πεδία έρευνας του Αλέξη Δημαρά Συγγραφέας Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο
2017 Εκπαίδευση & Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Η Παιδαγωγική Σκέψη από τον Πλάτωνα ως τη Μ. Μοντεσσόρι Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Γυναίκες στην ιστορία των Βαλκανίων Συγγραφέας Βάνιας Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Η βιβλιοθήκη του Ελληνικού Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης από το 1850 έως το 1912: (σχολεία, μαθητές - μαθήτριες, εκπαιδευτικοί) Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2007 Αθλητισμός, κοινωνία και Μ.Μ.Ε. Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2006 Διερευνώντας το φύλο Συγγραφέας Βάνιας Χαρτόδετο
2006 Ελληνικά βιβλία και μεταφράσεις "Θύραθεν παιδείας" στη βιβλιοθήκη της Μονής Ρίλας Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Ζητήματα ιστορίας και ιστοριογραφίας της εκπαίδευσης Εισήγηση Επίκεντρο Χαρτόδετο
2006 Θεσσαλονίκης Εκπαιδευτικά (19ος και 20ός αιώνας) Συγγραφέας Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Τα Μαράσλεια Σχολεία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκατό χρόνια λειτουργίας του Μαράσλειου Διδακτηρίου Θεσσαλονίκης. Επιμέλεια Αινείας Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της οθωμανικής επικράτειας Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2001 Η ελληνική εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη των αρχών του 20ού αιώνα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Εκπαίδευση και πολιτική Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Εκπαίδευση και φύλο Επιμέλεια Βάνιας Χαρτόδετο
1998 Πρώτον ελληνικόν εκπαιδευτικόν συνέδριον: Αθήναι, Μάρτιος - Απρίλιος 1904 Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαϊας Ν.Σχινά (1905-1974) Επιμέλεια Ιδιωτική Έκδοση Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1998 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η οθωμανική διοίκηση και η εκπαίδευση του γένους Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Ο Θεσσαλός λόγιος-παιδαγωγός του νεοελληνικού διαφωτισμού Κωνσταντίνος Μ. Κούμας Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Φύλο και Σχολική Πράξη. Επιμέλεια Βάνιας Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1996 Η παιδαγωγική σκέψη από τον Πλάτωνα ως τη Μ. Μοντεσσόρι Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1986 H Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893) Συγγραφέας Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Συν-ομιλώντας για το φύλο στην εκπαίδευση Ζυγός Χαρτόδετο
2017 Τα πεδία έρευνας του Αλέξη Δημαρά Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο
2017 Εκπαίδευση & Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Η Παιδαγωγική Σκέψη από τον Πλάτωνα ως τη Μ. Μοντεσσόρι Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Γυναίκες στην ιστορία των Βαλκανίων Βάνιας Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Η βιβλιοθήκη του Ελληνικού Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Αθλητισμός, κοινωνία και Μ.Μ.Ε. Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2006 Διερευνώντας το φύλο Βάνιας Χαρτόδετο
2006 Ελληνικά βιβλία και μεταφράσεις "Θύραθεν παιδείας" στη βιβλιοθήκη της Μονής Ρίλας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Θεσσαλονίκης Εκπαιδευτικά (19ος και 20ός αιώνας) Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1996 Η παιδαγωγική σκέψη από τον Πλάτωνα ως τη Μ. Μοντεσσόρι Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1986 H Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893) Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης από το 1850 έως το 1912: (σχολεία, μαθητές - μαθήτριες, εκπαιδευτικοί) Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Τα Μαράσλεια Σχολεία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκατό χρόνια λειτουργίας του Μαράσλειου Διδακτηρίου Θεσσαλονίκης. Αινείας Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της οθωμανικής επικράτειας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2001 Η ελληνική εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη των αρχών του 20ού αιώνα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Εκπαίδευση και πολιτική Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Εκπαίδευση και φύλο Βάνιας Χαρτόδετο
1998 Πρώτον ελληνικόν εκπαιδευτικόν συνέδριον: Αθήναι, Μάρτιος - Απρίλιος 1904 Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαϊας Ν.Σχινά (1905-1974) Ιδιωτική Έκδοση Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1998 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η οθωμανική διοίκηση και η εκπαίδευση του γένους Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Ο Θεσσαλός λόγιος-παιδαγωγός του νεοελληνικού διαφωτισμού Κωνσταντίνος Μ. Κούμας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Φύλο και Σχολική Πράξη. Βάνιας Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Ζητήματα ιστορίας και ιστοριογραφίας της εκπαίδευσης Εισήγηση Επίκεντρο Χαρτόδετο