Ζιώγου - Καραστεργίου, Σιδηρούλα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Συν-ομιλώντας για το φύλο στην εκπαίδευση : Θεωρία, έρευνα και διδακτικές παρεμβάσεις Συγγραφέας Ζυγός Χαρτόδετο
2017 Τα πεδία έρευνας του Αλέξη Δημαρά Συγγραφέας Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο
2017 Εκπαίδευση & Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις : Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Σήφη Μπουζάκη Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Η Παιδαγωγική Σκέψη από τον Πλάτωνα ως τη Μ. Μοντεσσόρι Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2015 Ιστοριογραφία της Ελληνικής Εκπαίδευσης : Επανεκτιμήσεις και προοπτικές Συγγραφέας Πανεπιστήμιο Κρήτης - Φιλοσοφική Σχολή Χαρτόδετο
2014 Εκδήλωση τιμής για την Ομότιμη Καθηγήτρια Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2014 Σχολεία και Εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης (19ος αιώνας - Μεσοπόλεμος) : Προσωπογραφίες Ευεργετών και Εκπαιδευτικών Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης : Όψεις και απόψεις: Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-2010) Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Γυναίκες στην ιστορία των Βαλκανίων : Ιστορίες ζωής γυναικών εκπαιδευτικών Συγγραφέας Βάνιας Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Η βιβλιοθήκη του Ελληνικού Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης από το 1850 έως το 1912: (σχολεία, μαθητές - μαθήτριες, εκπαιδευτικοί) : Ο ρόλος της Εκκλησίας και των ελληνικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού δικτύου Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου : Πρακτικά συνεδρίου: Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2004 Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2007 Αθλητισμός, κοινωνία και Μ.Μ.Ε. : Η περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 2004 Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2006 Διερευνώντας το φύλο : Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός στη γενική, επαγγελματική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση Συγγραφέας Βάνιας Χαρτόδετο
2006 Ελληνικά βιβλία και μεταφράσεις "Θύραθεν παιδείας" στη βιβλιοθήκη της Μονής Ρίλας Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Ζητήματα ιστορίας και ιστοριογραφίας της εκπαίδευσης : Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας Εισήγηση Επίκεντρο Χαρτόδετο
2006 Θεσσαλονίκης Εκπαιδευτικά (19ος και 20ός αιώνας) Συγγραφέας Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Τα Μαράσλεια Σχολεία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκατό χρόνια λειτουργίας του Μαράσλειου Διδακτηρίου Θεσσαλονίκης. Επιμέλεια Αινείας Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της οθωμανικής επικράτειας : Από την έναρξη των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ έως την επανάσταση των Νεότουρκων Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα : Παρουσίαση και περιεχόμενα Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2001 Η ελληνική εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη των αρχών του 20ού αιώνα : Οι δημοτικές και αστικές σχολές αρρένων και οι αντίστοιχες μικτές 1900-1915 Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης : 1854-1914: Μια πρώτη προσέγγιση της εκπαίδευσης των θηλέων στη Θεσσαλονίκη κατά την τελευταία περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Εκπαίδευση και πολιτική : Η περίπτωση του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Εκπαίδευση και φύλο : Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός Επιμέλεια Βάνιας Χαρτόδετο
1998 Πρώτον ελληνικόν εκπαιδευτικόν συνέδριον: Αθήναι, Μάρτιος - Απρίλιος 1904 : Η αντίφαση του εκπαιδευτικού αιτήματος στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαϊας Ν.Σχινά (1905-1974) : Ιδρυτής Στέφανος Νούκας Επιμέλεια Ιδιωτική Έκδοση Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1998 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η οθωμανική διοίκηση και η εκπαίδευση του γένους : Κείμενα, πηγές: 1830-1914 Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία : Πρώτη προσέγγιση και απογραφή Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Ο Θεσσαλός λόγιος-παιδαγωγός του νεοελληνικού διαφωτισμού Κωνσταντίνος Μ. Κούμας : Η ζωή, το έργο του, οι ιδέες του Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Φύλο και Σχολική Πράξη. Επιμέλεια Βάνιας Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1996 Η παιδαγωγική σκέψη από τον Πλάτωνα ως τη Μ. Μοντεσσόρι : Ανθολογία κειμένων Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1986 H Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893) Συγγραφέας Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Συν-ομιλώντας για το φύλο στην εκπαίδευση : Θεωρία, έρευνα και διδακτικές παρεμβάσεις Ζυγός Χαρτόδετο
2017 Τα πεδία έρευνας του Αλέξη Δημαρά Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο
2017 Εκπαίδευση & Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις : Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Σήφη Μπουζάκη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Η Παιδαγωγική Σκέψη από τον Πλάτωνα ως τη Μ. Μοντεσσόρι Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2015 Ιστοριογραφία της Ελληνικής Εκπαίδευσης : Επανεκτιμήσεις και προοπτικές Πανεπιστήμιο Κρήτης - Φιλοσοφική Σχολή Χαρτόδετο
2014 Εκδήλωση τιμής για την Ομότιμη Καθηγήτρια Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2014 Σχολεία και Εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης (19ος αιώνας - Μεσοπόλεμος) : Προσωπογραφίες Ευεργετών και Εκπαιδευτικών Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης : Όψεις και απόψεις: Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-2010) Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Γυναίκες στην ιστορία των Βαλκανίων : Ιστορίες ζωής γυναικών εκπαιδευτικών Βάνιας Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Η βιβλιοθήκη του Ελληνικού Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Αθλητισμός, κοινωνία και Μ.Μ.Ε. : Η περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 2004 Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2006 Διερευνώντας το φύλο : Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός στη γενική, επαγγελματική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση Βάνιας Χαρτόδετο
2006 Ελληνικά βιβλία και μεταφράσεις "Θύραθεν παιδείας" στη βιβλιοθήκη της Μονής Ρίλας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Θεσσαλονίκης Εκπαιδευτικά (19ος και 20ός αιώνας) Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα : Παρουσίαση και περιεχόμενα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία : Πρώτη προσέγγιση και απογραφή Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1996 Η παιδαγωγική σκέψη από τον Πλάτωνα ως τη Μ. Μοντεσσόρι : Ανθολογία κειμένων Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1986 H Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893) Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης από το 1850 έως το 1912: (σχολεία, μαθητές - μαθήτριες, εκπαιδευτικοί) : Ο ρόλος της Εκκλησίας και των ελληνικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού δικτύου Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Τα Μαράσλεια Σχολεία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκατό χρόνια λειτουργίας του Μαράσλειου Διδακτηρίου Θεσσαλονίκης. Αινείας Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της οθωμανικής επικράτειας : Από την έναρξη των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ έως την επανάσταση των Νεότουρκων Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα : Παρουσίαση και περιεχόμενα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2001 Η ελληνική εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη των αρχών του 20ού αιώνα : Οι δημοτικές και αστικές σχολές αρρένων και οι αντίστοιχες μικτές 1900-1915 Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης : 1854-1914: Μια πρώτη προσέγγιση της εκπαίδευσης των θηλέων στη Θεσσαλονίκη κατά την τελευταία περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Εκπαίδευση και πολιτική : Η περίπτωση του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Εκπαίδευση και φύλο : Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός Βάνιας Χαρτόδετο
1998 Πρώτον ελληνικόν εκπαιδευτικόν συνέδριον: Αθήναι, Μάρτιος - Απρίλιος 1904 : Η αντίφαση του εκπαιδευτικού αιτήματος στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1998 Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαϊας Ν.Σχινά (1905-1974) : Ιδρυτής Στέφανος Νούκας Ιδιωτική Έκδοση Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1998 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η οθωμανική διοίκηση και η εκπαίδευση του γένους : Κείμενα, πηγές: 1830-1914 Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Ο Θεσσαλός λόγιος-παιδαγωγός του νεοελληνικού διαφωτισμού Κωνσταντίνος Μ. Κούμας : Η ζωή, το έργο του, οι ιδέες του Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Φύλο και Σχολική Πράξη. Βάνιας Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου : Πρακτικά συνεδρίου: Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2004 Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Ζητήματα ιστορίας και ιστοριογραφίας της εκπαίδευσης : Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας Εισήγηση Επίκεντρο Χαρτόδετο