Δρόσου - Παναγιώτου, Νίκη, -2012
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 ΔΕΛΦΟΙ : ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2018 DELFI : STORIA - MONUMENTI - MUSEO Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELFOS : HISTORIA - MONUMENTOS - MUSEO Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHES : Histoire - Monuments - Le musée Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHI : History - Monuments - Museum Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHI : GESCHICHTE - MONUMENTE - MUSEUM Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 ДЕЛЬФЫ : ИСТОРИЯ - ПАМЯТНИКИ - МУЗЕЙ Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2013 Ancient Greece : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Ancient Greece (Chinese) : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Antikes Griechenland : Die Monumente mit REKONSTRUKTIONEN Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Atenas : Los Monumentos con RECONSTRUCCIONES Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Atenas : Os Monumentos com REPRODUÇÕES Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Atene : I Monumenti con RICOSTRUZIONI Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athen : Die Monumente mit REKONSTRUKTIONEN Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athens : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athens (Chinese) : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athens (Japanese) : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athènes : Les Monuments avec RECONSTITUTIONS Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Delphes : Les monuments avec RECONSTITUTIONS Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Delphi : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Grecia Antica : I Monumenti con RICOSTRUZIONI Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Grécia Antiga : Os Monumentos com REPRODUÇÕES Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 La Grecia Antigua : Los Monumentos con RECONSTRUCCIONES Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 La Grèce Antique : Les Monuments avec RECONSTITUTIONS Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Starożytna Crecja : Monumenty z REKONSTRUKCJAMI Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Αθήνα : Τα μνημεία με Αναπαραστάσεις Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Αρχαία Ελλάδα : Τα μνημεία με Αναπαραστάσεις Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 АФИНЬІ : ПАМЯТНИКИ С РЕКОНСТРУКЦИЯМИ Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Дреьняя Греция : ПАМЯТНИКИ С РЕКОНСТРУКЦИЯМИ Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2009 Ancient Greece : The Picture of the Most Important Monuments in Antiquity and Today Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Antikens Griechenland : Das Aussehen der bedeutendsten Monumente in der Antike und Heute Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antica : L' aspetto dei monymenti piu importanti nell' antichitá e oggi Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antică : Imaginea celor mai importante monumente, in antichitate si in zilele noastre Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antigua : Imagen h de los monumentos más importantes en la antigüedad y hoy Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grécia Antiga : A reproducao de imagem dos monumentos mais importantes da antiguidade e de hoje Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 La Grèce Antique : La reconstitution des monyments les plus importants dans l' antiquité et à ce jour Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Strarożytna Crecja : Obraz najwazniejszych monymentow w starozytnosci i dzisiaj Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Αρχαία Ελλάδα : Η εικόνα των σημαντικότερων μνημείων στην αρχαιότητα και σήμερα Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Дреьняя Греция : Изображение Важнейших Памятников В Древности И Сегодня:История, Мифы, Археолоеические Памятники Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2008 Ancient Greece (Japanese) : The Monuments Then and Now Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Antikens Grekland : Monumenten da och nu Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfi : I monumenti allora e oggi Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos : Os monumentos de outrora e de hoje Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos : Los monumentos de ayer y de hoy Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi : Die Monumente einst und jetzt Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi (Japanese) : The Monuments Then and Now Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Grecia Antică : Monumentele antuci şi astăzi Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Het antieke Griekenland : De monumenten toen en nu Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Δελφοί : Τα μνημεία τότε και τώρα Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Античка Грчка : споменици некада и сада Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 ДЕЛЬФЫ : памятники тогда и телерь Συγγραφέας Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2007 Atenas : Os monumentos de outrora e de hoje Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delfi : I monumenti allora e oggi Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delfos : Los monumentos de ayer y de hoy Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphes : Les monuments autrefois et maintenant Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphi : Die Monumente einst und jetzt Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphi : The Monuments Then and Now Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Grécia Antiga : Os monumentos de outrora e de hoje Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Het Antieke Griekenland : De monumenten toen en nu Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Δελφοί : Τα μνημεία τότε και τώρα Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2006 Ancient Greece : The Monuments Then and Now Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2006 Antikens Grekland : Monumenten da och nu Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2006 Antikes Griechenland : Die Monumente einst und jetzt Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2006 Grecia antica : I monumenti allora e oggi Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2006 La Grecia antigua : Los monumentos de ayer y de hoy Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2006 La Grèce antique : Les monuments autrefois et maintenant Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2006 Αρχαία Ελλάδα : Τα μνημεία τότε και τώρα Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2005 Atenas : Los monumentos de hoy y de ayer Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2005 Atene : I monumenti oggi e allora Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2005 Athen : Die Monumente einst und jetzt Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2004 Athens : The Monuments Now and Then Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2004 Athènes : Les monuments maintenant et autrefois Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2004 Αθήνα : Τα μνημεία τώρα και τότε Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2003 Im Sternbild der Argo : Argonauten, Kentauren, Lapithen: Eine zauberhafte Reise in das mykenische des 13. Jh. v. Chr. Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 The Age of the Argo : Argonauts, Centaurs, Lapiths: A Magical Journey to Mycenaean Greece in the 13th Century B.C. Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Στον αστερισμό της Αργώς : Αργοναύτες, Κένταυροι, Λαπίθες: Ένα μαγευτικό ταξίδι στη μυκηναϊκή Ελλάδα του 13ου αι. π.Χ. Συγγραφέας Πολιτιστικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 ΔΕΛΦΟΙ : ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2018 DELFI : STORIA - MONUMENTI - MUSEO Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELFOS : HISTORIA - MONUMENTOS - MUSEO Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHES : Histoire - Monuments - Le musée Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHI : History - Monuments - Museum Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHI : GESCHICHTE - MONUMENTE - MUSEUM Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 ДЕЛЬФЫ : ИСТОРИЯ - ПАМЯТНИКИ - МУЗЕЙ Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2013 Ancient Greece : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Ancient Greece (Chinese) : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Antikes Griechenland : Die Monumente mit REKONSTRUKTIONEN Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Atenas : Los Monumentos con RECONSTRUCCIONES Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Atenas : Os Monumentos com REPRODUÇÕES Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Atene : I Monumenti con RICOSTRUZIONI Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athen : Die Monumente mit REKONSTRUKTIONEN Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athens : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athens (Chinese) : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athens (Japanese) : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athènes : Les Monuments avec RECONSTITUTIONS Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Delphes : Les monuments avec RECONSTITUTIONS Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Delphi : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Grecia Antica : I Monumenti con RICOSTRUZIONI Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Grécia Antiga : Os Monumentos com REPRODUÇÕES Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 La Grecia Antigua : Los Monumentos con RECONSTRUCCIONES Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 La Grèce Antique : Les Monuments avec RECONSTITUTIONS Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Starożytna Crecja : Monumenty z REKONSTRUKCJAMI Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Αθήνα : Τα μνημεία με Αναπαραστάσεις Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Αρχαία Ελλάδα : Τα μνημεία με Αναπαραστάσεις Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 АФИНЬІ : ПАМЯТНИКИ С РЕКОНСТРУКЦИЯМИ Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Дреьняя Греция : ПАМЯТНИКИ С РЕКОНСТРУКЦИЯМИ Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2009 Ancient Greece : The Picture of the Most Important Monuments in Antiquity and Today Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Antikens Griechenland : Das Aussehen der bedeutendsten Monumente in der Antike und Heute Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antica : L' aspetto dei monymenti piu importanti nell' antichitá e oggi Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antică : Imaginea celor mai importante monumente, in antichitate si in zilele noastre Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antigua : Imagen h de los monumentos más importantes en la antigüedad y hoy Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grécia Antiga : A reproducao de imagem dos monumentos mais importantes da antiguidade e de hoje Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 La Grèce Antique : La reconstitution des monyments les plus importants dans l' antiquité et à ce jour Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Strarożytna Crecja : Obraz najwazniejszych monymentow w starozytnosci i dzisiaj Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Αρχαία Ελλάδα : Η εικόνα των σημαντικότερων μνημείων στην αρχαιότητα και σήμερα Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Дреьняя Греция : Изображение Важнейших Памятников В Древности И Сегодня:История, Мифы, Археолоеические Памятники Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2008 Ancient Greece (Japanese) : The Monuments Then and Now Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Antikens Grekland : Monumenten da och nu Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfi : I monumenti allora e oggi Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos : Os monumentos de outrora e de hoje Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos : Los monumentos de ayer y de hoy Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi : Die Monumente einst und jetzt Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi (Japanese) : The Monuments Then and Now Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Grecia Antică : Monumentele antuci şi astăzi Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Het antieke Griekenland : De monumenten toen en nu Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Δελφοί : Τα μνημεία τότε και τώρα Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Античка Грчка : споменици некада и сада Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 ДЕЛЬФЫ : памятники тогда и телерь Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2007 Atenas : Os monumentos de outrora e de hoje Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delfi : I monumenti allora e oggi Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delfos : Los monumentos de ayer y de hoy Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphes : Les monuments autrefois et maintenant Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphi : Die Monumente einst und jetzt Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Delphi : The Monuments Then and Now Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Grécia Antiga : Os monumentos de outrora e de hoje Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Het Antieke Griekenland : De monumenten toen en nu Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2007 Δελφοί : Τα μνημεία τότε και τώρα Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2006 Ancient Greece : The Monuments Then and Now Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2006 Antikens Grekland : Monumenten da och nu Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2006 Antikes Griechenland : Die Monumente einst und jetzt Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2006 Grecia antica : I monumenti allora e oggi Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2006 La Grecia antigua : Los monumentos de ayer y de hoy Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2006 La Grèce antique : Les monuments autrefois et maintenant Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2006 Αρχαία Ελλάδα : Τα μνημεία τότε και τώρα Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2005 Atenas : Los monumentos de hoy y de ayer Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2005 Atene : I monumenti oggi e allora Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2005 Athen : Die Monumente einst und jetzt Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2004 Athens : The Monuments Now and Then Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2004 Athènes : Les monuments maintenant et autrefois Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2004 Αθήνα : Τα μνημεία τώρα και τότε Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2003 Im Sternbild der Argo : Argonauten, Kentauren, Lapithen: Eine zauberhafte Reise in das mykenische des 13. Jh. v. Chr. Πολιτιστικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 The Age of the Argo : Argonauts, Centaurs, Lapiths: A Magical Journey to Mycenaean Greece in the 13th Century B.C. Πολιτιστικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2003 Στον αστερισμό της Αργώς : Αργοναύτες, Κένταυροι, Λαπίθες: Ένα μαγευτικό ταξίδι στη μυκηναϊκή Ελλάδα του 13ου αι. π.Χ. Πολιτιστικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα