Αθήνα
Τα μνημεία με Αναπαραστάσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6791-25-3
Ελληνική, Νέα
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σπιράλ
13 x 16 εκ, 365 γρ, 118 σελ.
Περιγραφή

Η ιστορία της πόλης από τα προϊστορικά, αρχαϊκά, κλασικά χρόνια ως τη βυζαντινή εποχή.
Παρουσίαση των σημαντικότερων μνημείων με αναπαραστάσεις ώστε το τότε να συμπληρώνει το τώρα.
Τα σημαντικότερα εκθέματα των μουσείων της πόλης.