Δούση, Μαρία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Λεωφόρος της κοινωνίας των εθνών/ Boulevard de la societe des nations : Ο γνωστός άξονας της Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη/ Also known as the Aristotle axis in Thessaloniki Επιστημονική επιμέλεια University Studio Press Χαρτόδετο
2021 Το παλίμψηστο της Αριστοτέλους : Βυζαντινά οράματα και εκλεκτικός τοπικισμός Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
2019 Η Μαγνητική τομογραφία στην πράξη : 4/Ε Επιστημονική επιμέλεια Παρισιάνου Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Εγχειρίδιο Μαγνητικής Τομογραφίας : Φυσική μαγνητικού συντονισμού,τοποθέτηση ασθενούς,πρωτόκολλα εξετάσεων Επιμέλεια κειμένου Παρισιάνου Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Η αρχιτεκτονική και τα δομικά συστήματα των ιστορικών σιδηρών κατασκευών : 18ος - 20ός αιώνας Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
2011 Εν χώρω τεχνήεσσα : Αφιέρωμα στην καθηγήτρια Ξανθίππη Σκαρπιά - Χόιπελ Συγγραφέας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πολυτεχνική Σχολή Σκληρόδετο
2004 Στο βέλος του χρόνου : Τιμητικός τόμος για τον ακαδημαϊκό-καθηγητή Γεώργιο Π. Λάββα Εισήγηση University Studio Press Σκληρόδετο
2002 Η Δράμα και η περιοχή της : Ιστορία και πολιτισμός: Πρακτικά Γ' επιστημονικής συνάντησης, Δράμα 21-24 Μαΐου 1998 Εισήγηση Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Το παλίμψηστο της Αριστοτέλους : Βυζαντινά οράματα και εκλεκτικός τοπικισμός University Studio Press Χαρτόδετο
2015 Η αρχιτεκτονική και τα δομικά συστήματα των ιστορικών σιδηρών κατασκευών : 18ος - 20ός αιώνας University Studio Press Χαρτόδετο
2011 Εν χώρω τεχνήεσσα : Αφιέρωμα στην καθηγήτρια Ξανθίππη Σκαρπιά - Χόιπελ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πολυτεχνική Σχολή Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Λεωφόρος της κοινωνίας των εθνών/ Boulevard de la societe des nations : Ο γνωστός άξονας της Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη/ Also known as the Aristotle axis in Thessaloniki University Studio Press Χαρτόδετο
2019 Η Μαγνητική τομογραφία στην πράξη : 4/Ε Παρισιάνου Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Εγχειρίδιο Μαγνητικής Τομογραφίας : Φυσική μαγνητικού συντονισμού,τοποθέτηση ασθενούς,πρωτόκολλα εξετάσεων Παρισιάνου Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Στο βέλος του χρόνου : Τιμητικός τόμος για τον ακαδημαϊκό-καθηγητή Γεώργιο Π. Λάββα Εισήγηση University Studio Press Σκληρόδετο
2002 Η Δράμα και η περιοχή της : Ιστορία και πολιτισμός: Πρακτικά Γ' επιστημονικής συνάντησης, Δράμα 21-24 Μαΐου 1998 Εισήγηση Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας Χαρτόδετο