Βουδούρης, Κώστας Σ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Από τον Όμηρο μέχρι τις Διηγήσεις περί των θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου : Ερμηνευτικές και ιστορικές προσεγγίσεις τοπωνυμίων στον Κάμπο της Θεσσαλονίκης Συγγραφέας Εκδόσεις Φυλάτος Χαρτόδετο
2022 Εκμετάλλευση και Διαχείριση Υπογείου Νερού Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2022 Η Βόχα στον χρόνο : Πρακτικά επετειακού επιστημονικού συνεδρίου Συγγραφέας Δήμος Βέλου Βόχας - Ν.Π.Δ.Δ. Ανέλιξη Χαρτόδετο
2021 Τεχνική Υδρογεωλογία : Υπόγεια Νερά Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2014 Εκμετάλλευση & Διαχείριση Υπογείου Νερού Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2013 Τεχνική υδρογεωλογία : Υπόγεια νερά Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2010 Νερό: Πηγή ζωής : Διεθνές έτος για τον "Πλανήτη Γη" Επιμέλεια κειμένου University Studio Press Χαρτόδετο
2009 Υδρογεωλογία περιβάλλοντος. Υπόγεια νερά και περιβάλλον : Ποιότητα νερών: Πηγές και διάδοση της ρύπανσης: Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμάτων: Εδαφική διάθεση υγρών αποβλήτων: Τρωτότητα, προστασία και απορρύπανση υδροφορέων: Υφαλμύρινση, κλιματικές αλλαγές και υδατικοί πόροι Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Από τον Όμηρο μέχρι τις Διηγήσεις περί των θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου : Ερμηνευτικές και ιστορικές προσεγγίσεις τοπωνυμίων στον Κάμπο της Θεσσαλονίκης Εκδόσεις Φυλάτος Χαρτόδετο
2022 Εκμετάλλευση και Διαχείριση Υπογείου Νερού Τζιόλα Σκληρόδετο
2022 Η Βόχα στον χρόνο : Πρακτικά επετειακού επιστημονικού συνεδρίου Δήμος Βέλου Βόχας - Ν.Π.Δ.Δ. Ανέλιξη Χαρτόδετο
2021 Τεχνική Υδρογεωλογία : Υπόγεια Νερά Τζιόλα Σκληρόδετο
2014 Εκμετάλλευση & Διαχείριση Υπογείου Νερού Τζιόλα Σκληρόδετο
2013 Τεχνική υδρογεωλογία : Υπόγεια νερά Τζιόλα Σκληρόδετο
2009 Υδρογεωλογία περιβάλλοντος. Υπόγεια νερά και περιβάλλον : Ποιότητα νερών: Πηγές και διάδοση της ρύπανσης: Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμάτων: Εδαφική διάθεση υγρών αποβλήτων: Τρωτότητα, προστασία και απορρύπανση υδροφορέων: Υφαλμύρινση, κλιματικές αλλαγές και υδατικοί πόροι Τζιόλα Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Νερό: Πηγή ζωής : Διεθνές έτος για τον "Πλανήτη Γη" University Studio Press Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα