Αποστολάκης, Ιωάννης Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Πληροφοριακά συστήματα υγείας : Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 Πληροφοριακά συστήματα υγείας : Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2015 Συνεργατικές εφαρμογές στο διαδίκτυο Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Συνεργατικό διαδίκτυο και κοινωνία Συγγραφέας, Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία : Πολυμεταβλητές αναλύσεις Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση : Οργάνωση, τεχνολογία και εφαρμογές Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Θέματα διοίκησης πληροφοριακών υποδομών στις μονάδες υγείας : Επιλεγμένα κείμενα ειδικής θεματολογίας 6ου Συνεδρίου Επιμέλεια Mediforce Χαρτόδετο
2003 Πληροφορική, ηλεκτρονικοί υπολογιστές : Εκπαιδευτικό κείμενο Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Συγγραφέας Ίδρυμα Ευγενίδου Χαρτόδετο
2003 Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στην υγεία Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2002 Πληροφοριακά συστήματα υγείας Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1994 Λήψη αποφάσεων με το SPSS/PC+ Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Πληροφοριακά συστήματα υγείας : Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 Πληροφοριακά συστήματα υγείας : Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2015 Συνεργατικές εφαρμογές στο διαδίκτυο Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Συνεργατικό διαδίκτυο και κοινωνία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία : Πολυμεταβλητές αναλύσεις Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση : Οργάνωση, τεχνολογία και εφαρμογές Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Πληροφορική, ηλεκτρονικοί υπολογιστές : Εκπαιδευτικό κείμενο Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Ίδρυμα Ευγενίδου Χαρτόδετο
2003 Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στην υγεία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2002 Πληροφοριακά συστήματα υγείας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1994 Λήψη αποφάσεων με το SPSS/PC+ Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Συνεργατικό διαδίκτυο και κοινωνία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία : Πολυμεταβλητές αναλύσεις Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση : Οργάνωση, τεχνολογία και εφαρμογές Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Θέματα διοίκησης πληροφοριακών υποδομών στις μονάδες υγείας : Επιλεγμένα κείμενα ειδικής θεματολογίας 6ου Συνεδρίου Mediforce Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα