Συνεργατικό διαδίκτυο και κοινωνία
Αγγελίδης, Παντελής || Αποστολάκης, Ιωάννης Α. || Βαγγελάτος, Αριστείδης || Βαρλάμης, Ηρακλής || Βασιλακόπουλος, Γεώργιος || Βερβερίδης, Συμεών || Γεωργαράκης, Νικόλαος Γ. || Γιαννακουλόπουλος, Ανδρέας || Γιώτης, Θεοφάνης || Γκέλη, Μυρσίνη || Διαμαντοπούλου, Βασιλική || Ηλιάκης, Στέλιος || Ηλιούδη, Σταματία || Καλαμαρά, Χρυσούλα || Καρυδάς, Ιωάννης Χ. || Καστανιά, Αναστασία Ν. || Κάτος, Βασίλειος Α. || Κερκίρη, Τάνια Α. || Κοτσώνης, Ευάγγελος || Κούφη, Βασιλική Ι. || Κωνσταντίνου, Νικόλαος || Λαζακίδου, Αθηνά Α. || Λαζακίδου, Γεωργία Α. || Λάτσιου, Χαρίκλεια || Λουκής, Ευριπίδης Ν. || Μαλαματένιου, Φλώρα Α. || Ματζάκος, Πέτρος || Μουμτζόγλου, Αναστάσιος || Μούρτου, Ευστρατία || Μπακαβός, Ιωάννης || Μπαλής, Χαράλαμπος || Μπέρλερ, Αλέξανδρος || Μυλωνά, Κατερίνα || Οικονόμου, Θεόδωρος Γ. || Παναγοπούλου - Κουτνατζή, Φερενίκη || Παπαστυλιανού, Αναστασία || Πρέντζα, Ανδριάνα Α. || Ρετάλης, Συμεών || Σπανουδάκης, Νικόλαος || Σταμούλη, Μαρία - Αγγελική || Τάγαρης, Αναστάσιος || Χαραλαμπίδης, Ιωάννης || Χρυσάνθου, Ανάργυρος
Επιμέλεια κειμένου: Αποστολάκης, Ιωάννης Α.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2565-5
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 6/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 68.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,697 γρ., 1026 σελ.
Περιγραφή

(...) Η έκδοση αυτή αποτελεί προϊόν μίας σημαντικής επιστημονικής εργασίας και συνιστά μια συστηματική και σφαιρική παρουσίαση των θεμάτων και των πεδίων εφαρμογής του νέου Συνεργατικού Διαδικτύου. Το περιεχόμενό του σε συνάρτηση με τη διάρθρωση της ύλης και τη διδακτική μεθοδολογία του μπορούν να αναδείξουν αυτό το βιβλίο ως ένα εύχρηστο, κατανοητό και χρήσιμο εργαλείο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφορετικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων αλλά και σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την χρήση αλλά και την ανάπτυξη εφαρμογών στο νέο συνεργατικό διαδίκτυο. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος κ. Νικολάου Γεωργαράκη
Εισαγωγικό σημείωμα επιστημονικού επιμελητή
Κεφάλαιο 1
Η ιστορία του Διαδικτύου
Μπέρλερ Αλέξανδρος
Κεφάλαιο 2
Τυποποίηση και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Τόπων
Γιανακουλόπουλος Ανδρέας
Κεφάλαιο 3
Μια προσέγγιση για την πιστοποίηση Διαδικτυακών Τόπων Υγείας
Μπάκαβος Ιωάννης, Αποστολάκης Ιωάννης
Κεφάλαιο 4
web 2.0, 3.0. Τα χαρακτηριστικά των νέων εφαρμογών του Παγκόσμιου Ιστού
Βαρλάμης Ηρακλής
Κεφάλαιο 5
Το Παρόν Και Το Μέλλον Του Διαδικτύου
Τάγαρης Αναστάσιος, Μπέρλερ Αλέξανδρος
Κεφάλαιο 6
Η αρχιτεκτονική του μελλοντικού Διαδικτύου-Η αναζήτηση στον Παγκόσμιο Ιστό
Βαρλάμης Ηρακλής
Κεφάλαιο 7
Δημόσια διοίκηση και διακυβέρνηση στην εποχή του WEB 2.0
Βερβερίδης Συμεών
Κεφάλαιο 8
Συνεργατικό φιλτράρισμα: μετάβαση στο εξατομικευμένο διαδραστικό διαδίκτυο
Κερκίρη Αλ. Τάνια
Κεφάλαιο 9
Υγεία 2.0/3.0: Μια προσέγγιση της νέας πραγματικότητας
Βαγγελάτος Αριστείδης, Καλαμαρά Χρυσούλα
Κεφάλαιο 10
Υγεία 2.0/3.0 και Εφαρμογές
Λαζακίδου Αθηνά, Ηλιούδη Σταματία
Κεφάλαιο 11
Προσεγγίσεις, Τεχνολογίες και Πλαίσια Ανάπτυξης Εικονικών Ιατρικών Φακέλων Ασθενών
Μαλαματένιου Φλώρα, Κουφή Βασιλική, Βασιλακόπουλος Γεώργιος
Κεφάλαιο 12
Από τον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο στον Εικονικό Ιατρικό Φάκελο
Γκέλη Μυρσίνη
Κεφάλαιο 13
Τηλεϊατρική και συνεργατικό διαδίκτυο
Αγγελίδης Παντελής
Κεφάλαιο 14
Η πληροφορία ως συντελεστής ενδυνάμωσης του ασθενή
Μουμτζόγλου Αναστάσιος
Κεφάλαιο 15
Κοινότητες και 3-διάστατοι Δυνητικοί Κόσμοι ως Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Κωνσταντίνου Νίκος
Κεφάλαιο 16
Κοινότητες πρακτικής και συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης
Λαζακίδου Γεωργία, Πρέντζα Ανδριάνα, Ρετάλης Συμεών
Κεφάλαιο 17
Υποστήριξη Διεργασιών Διαμόρφωσης Δημόσιων Πολιτικών με Χρήση Κοινωνικών Μέσων
Χαραλαμπίδης Ιωάννης, Λουκής Ευριπίδης, Διαμαντοπούλου Βασιλική
Κεφάλαιο 18
Συνεργατικό διαδίκτυο και Διοίκηση έργων
Γιώτης Θεοφάνης
Κεφάλαιο 19
Συνεργατικό Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο - Ψηφιακές Αγορές - Τοπική Επιχειρηματικότητα - Τοπική Ανάπτυξη
Καρυδάς Ιωάννης
Κεφάλαιο 20
Ο ρόλος των Προσωπικών Δεδομένων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και το Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας τους σε Επίπεδο Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου
Μυλωνά Κατερίνα
Κεφάλαιο 21
Νομικά και ηθικά ζητήματα της ηλεκτρονικής υγείας
Λάτσιου Χαρίκλεια, Χρυσάνθου Ανάργυρος
Κεφάλαιο 22
Εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας: Εμπειρία από την Πράξη με γνώμονα κριτήρια ασφάλειας, ποιότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων
Μπαλής Χαράλαμπος, Σταμούλη Μαρία-Αγγελική
Κεφάλαιο 23
Ποιότητα και Ασφάλεια στην Ηλεκτρονική Υγεία
Καστανιά Αναστασία
Κεφάλαιο 24
Πρότυπα πιστοποίησης ασφάλειας για πληροφοριακά συστήματα υγείας: Από τη θεωρία στην πράξη
Κατσώνης Ευάγγελος, Ηλιάκης Στέλιος
Κεφάλαιο 25
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας: Επίπεδα πρόσβασης και ευπάθειες
Μούρτου Ευστρατία
Ευρετήριο Όρων
Βιογραφικά Σημειώματα

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00