Λαζακίδου, Αθηνά Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Η Υγεία στην Ψηφιακή Εποχή : Τόμος Α' Συγγραφέας Δίσιγμα Χαρτόδετο
2019 Η Υγεία στην Ψηφιακή Εποχή : Τόμος Β' Συγγραφέας Δίσιγμα Χαρτόδετο
2019 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πολίτες και Επιχειρήσεις Συγγραφέας Δίσιγμα Χαρτόδετο
2019 Προηγμένα Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής στον χώρο της Υγείας Συγγραφέας Δίσιγμα Χαρτόδετο
2019 Σύγχρονες Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Συγγραφέας Δίσιγμα Χαρτόδετο
2017 Οικονομικές και νομικές παράμετροι του ελληνικού τουρισμού : 4ο Πανελλήνιο συνέδριο, Τρίπολη, 15-17 Σεπτεμβρίου 2016 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Η υγεία στην ψηφιακή εποχή : Εφαρμογές πληροφορικής στην οικονομική διαχείριση μονάδων υγείας Συγγραφέας Λαζακίδου Χαρτόδετο
2013 Η υγεία στην ψηφιακή εποχή : Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων Συγγραφέας Λαζακίδου Χαρτόδετο
2011 Συνεργατικό διαδίκτυο και κοινωνία Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Προηγμένα συστήματα και υπηρεσίες πληροφορικής στο χώρο της υγείας Συγγραφέας Λαζακίδου Χαρτόδετο
2008 Σύγχρονες τεχνολογίες και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Συγγραφέας Λαζακίδου Χαρτόδετο
2005 Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2004 Εικονικός κόσμος και νέες τεχνολογίες Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2004 Νέες δυνατότητες και προοπτικές στην κοινωνία των πληροφοριών Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Η Υγεία στην Ψηφιακή Εποχή : Τόμος Α' Δίσιγμα Χαρτόδετο
2019 Η Υγεία στην Ψηφιακή Εποχή : Τόμος Β' Δίσιγμα Χαρτόδετο
2019 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πολίτες και Επιχειρήσεις Δίσιγμα Χαρτόδετο
2019 Προηγμένα Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής στον χώρο της Υγείας Δίσιγμα Χαρτόδετο
2019 Σύγχρονες Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Δίσιγμα Χαρτόδετο
2017 Οικονομικές και νομικές παράμετροι του ελληνικού τουρισμού : 4ο Πανελλήνιο συνέδριο, Τρίπολη, 15-17 Σεπτεμβρίου 2016 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Η υγεία στην ψηφιακή εποχή : Εφαρμογές πληροφορικής στην οικονομική διαχείριση μονάδων υγείας Λαζακίδου Χαρτόδετο
2013 Η υγεία στην ψηφιακή εποχή : Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων Λαζακίδου Χαρτόδετο
2011 Συνεργατικό διαδίκτυο και κοινωνία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Προηγμένα συστήματα και υπηρεσίες πληροφορικής στο χώρο της υγείας Λαζακίδου Χαρτόδετο
2008 Σύγχρονες τεχνολογίες και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Λαζακίδου Χαρτόδετο
2005 Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2004 Εικονικός κόσμος και νέες τεχνολογίες Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2004 Νέες δυνατότητες και προοπτικές στην κοινωνία των πληροφοριών Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα