Αντωνίου, Γιώργος, αρχιτέκτονας
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ολυμπία και ολυμπιακοί αγώνες Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2019 ΔΕΛΦΟΙ : ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2018 DELFI : STORIA - MONUMENTI - MUSEO Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELFOS : HISTORIA - MONUMENTOS - MUSEO Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHES : Histoire - Monuments - Le musée Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHI : History - Monuments - Museum Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHI : GESCHICHTE - MONUMENTE - MUSEUM Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 ДЕЛЬФЫ : ИСТОРИЯ - ПАМЯТНИКИ - МУЗЕЙ Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2014 ОЛИМЛИЯ : ИСТОРИЯ-МИФЫ-МУЗЕИ-ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2013 Ancient Greece : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Ancient Greece (Chinese) : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Antikes Griechenland : Die Monumente mit REKONSTRUKTIONEN Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Atenas : Los Monumentos con RECONSTRUCCIONES Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Atenas : Os Monumentos com REPRODUÇÕES Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Atene : I Monumenti con RICOSTRUZIONI Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athen : Die Monumente mit REKONSTRUKTIONEN Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athens : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athens (Chinese) : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athens (Japanese) : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athènes : Les Monuments avec RECONSTITUTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Delphes : Les monuments avec RECONSTITUTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Delphi : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Grecia Antica : I Monumenti con RICOSTRUZIONI Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Grécia Antiga : Os Monumentos com REPRODUÇÕES Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 La Grecia Antigua : Los Monumentos con RECONSTRUCCIONES Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 La Grèce Antique : Les Monuments avec RECONSTITUTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Olimpia e i glochi olimpici Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Olimpia y los juegos olimpicos Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Olympia and the Olympic Games Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Olympia und die Olympischen Spiele Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Olympie et les jeux olympiques Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Starożytna Crecja : Monumenty z REKONSTRUKCJAMI Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Αθήνα : Τα μνημεία με Αναπαραστάσεις Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Αρχαία Ελλάδα : Τα μνημεία με Αναπαραστάσεις Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 АФИНЬІ : ПАМЯТНИКИ С РЕКОНСТРУКЦИЯМИ Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Дреьняя Греция : ПАМЯТНИКИ С РЕКОНСТРУКЦИЯМИ Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Олимпия И Олимпийские Игры Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2011 Olimpia : Historia - mito - museos - los juegos οlímpicos Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Olimpia : Storia - mito - musei - i giochi olimpici Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Olympia : Geschichte - Mythos - Museen - die Olympischen Spiele Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Olympia : History, Myth, Museums, The Olympic Games Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Olympie : Histoire - mythe - musées - les jeux olympiques Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Νερό για τα νησιά Συγγραφέας Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Χαρτόδετο
2009 Ancient Greece : The Picture of the Most Important Monuments in Antiquity and Today Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Ancient Greece : The Monuments Τhen and Νow Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Antikens Griechenland : Das Aussehen der bedeutendsten Monumente in der Antike und Heute Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antica : L' aspetto dei monymenti piu importanti nell' antichitá e oggi Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antică : Imaginea celor mai importante monumente, in antichitate si in zilele noastre Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antigua : Imagen h de los monumentos más importantes en la antigüedad y hoy Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grécia Antiga : A reproducao de imagem dos monumentos mais importantes da antiguidade e de hoje Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 La Grèce Antique : La reconstitution des monyments les plus importants dans l' antiquité et à ce jour Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Strarożytna Crecja : Obraz najwazniejszych monymentow w starozytnosci i dzisiaj Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Αρχαία Ελλάδα : Η εικόνα των σημαντικότερων μνημείων στην αρχαιότητα και σήμερα Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Дреьняя Греция : Изображение Важнейших Памятников В Древности И Сегодня:История, Мифы, Археолоеические Памятники Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2008 Ancient Greece (Japanese) : The Monuments Then and Now Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Antikens Grekland : Monumenten da och nu Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Corinth, Mycenae, Tiryns, Epidauros : The Monuments Then and Now Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Corinthe, Mycènes, Tirynthe, Epidaure : Les monuments autrefois et maintenant Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Corinto, Micenas, Tirinto, Epidauro : Los monumentos de ayer y de hoy Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Corinto, Micenas, Tirinto, Epidauro : Os monumentos de outrora e de hoje Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Corinto, Micene, Tirinto, Epidauro : I monumenti allora e oggi Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfi : I monumenti allora e oggi Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos : Os monumentos de outrora e de hoje Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos : Los monumentos de ayer y de hoy Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi : Die Monumente einst und jetzt Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi (Japanese) : The Monuments Then and Now Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Grecia Antică : Monumentele antuci şi astăzi Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Het antieke Griekenland : De monumenten toen en nu Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Korinth, Mykene, Tiryns, Epidauros : Die Monumente einst und jetzt Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Olympia and the Olympic Games (Japanese) : The Monuments Then and Now Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Δελφοί : Τα μνημεία τότε και τώρα Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Κόρινθος, Μυκήνες, Τύρινθα, Επίδαυρος : Τα μνημεία τότε και τώρα Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Античка Грчка : споменици некада и сада Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 ДЕЛЬФЫ : памятники тогда и телерь Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Кориф, Микенъі, Тиринф, Эпидавр : Памятники Тогда И Теперь Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Νερό για τα νησιά Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ολυμπία και ολυμπιακοί αγώνες Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2019 ΔΕΛΦΟΙ : ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2018 DELFI : STORIA - MONUMENTI - MUSEO Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELFOS : HISTORIA - MONUMENTOS - MUSEO Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHES : Histoire - Monuments - Le musée Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHI : History - Monuments - Museum Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 DELPHI : GESCHICHTE - MONUMENTE - MUSEUM Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 ДЕЛЬФЫ : ИСТОРИЯ - ПАМЯТНИКИ - МУЗЕЙ Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2014 ОЛИМЛИЯ : ИСТОРИЯ-МИФЫ-МУЗЕИ-ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2013 Ancient Greece : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Ancient Greece (Chinese) : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Antikes Griechenland : Die Monumente mit REKONSTRUKTIONEN Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Atenas : Los Monumentos con RECONSTRUCCIONES Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Atenas : Os Monumentos com REPRODUÇÕES Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Atene : I Monumenti con RICOSTRUZIONI Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athen : Die Monumente mit REKONSTRUKTIONEN Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athens : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athens (Chinese) : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athens (Japanese) : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Athènes : Les Monuments avec RECONSTITUTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Delphes : Les monuments avec RECONSTITUTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Delphi : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Grecia Antica : I Monumenti con RICOSTRUZIONI Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Grécia Antiga : Os Monumentos com REPRODUÇÕES Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 La Grecia Antigua : Los Monumentos con RECONSTRUCCIONES Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 La Grèce Antique : Les Monuments avec RECONSTITUTIONS Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Olimpia e i glochi olimpici Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Olimpia y los juegos olimpicos Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Olympia and the Olympic Games Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Olympia und die Olympischen Spiele Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Olympie et les jeux olympiques Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Starożytna Crecja : Monumenty z REKONSTRUKCJAMI Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Αθήνα : Τα μνημεία με Αναπαραστάσεις Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Αρχαία Ελλάδα : Τα μνημεία με Αναπαραστάσεις Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 АФИНЬІ : ПАМЯТНИКИ С РЕКОНСТРУКЦИЯМИ Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Дреьняя Греция : ПАМЯТНИКИ С РЕКОНСТРУКЦИЯМИ Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Олимпия И Олимпийские Игры Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2011 Olimpia : Storia - mito - musei - i giochi olimpici Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Olimpia : Historia - mito - museos - los juegos οlímpicos Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Olympia : Geschichte - Mythos - Museen - die Olympischen Spiele Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Olympia : History, Myth, Museums, The Olympic Games Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Olympie : Histoire - mythe - musées - les jeux olympiques Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Ancient Greece : The Picture of the Most Important Monuments in Antiquity and Today Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Ancient Greece : The Monuments Τhen and Νow Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Antikens Griechenland : Das Aussehen der bedeutendsten Monumente in der Antike und Heute Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antica : L' aspetto dei monymenti piu importanti nell' antichitá e oggi Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antică : Imaginea celor mai importante monumente, in antichitate si in zilele noastre Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antigua : Imagen h de los monumentos más importantes en la antigüedad y hoy Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grécia Antiga : A reproducao de imagem dos monumentos mais importantes da antiguidade e de hoje Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 La Grèce Antique : La reconstitution des monyments les plus importants dans l' antiquité et à ce jour Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Strarożytna Crecja : Obraz najwazniejszych monymentow w starozytnosci i dzisiaj Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Αρχαία Ελλάδα : Η εικόνα των σημαντικότερων μνημείων στην αρχαιότητα και σήμερα Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Дреьняя Греция : Изображение Важнейших Памятников В Древности И Сегодня:История, Мифы, Археолоеические Памятники Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2008 Ancient Greece (Japanese) : The Monuments Then and Now Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Antikens Grekland : Monumenten da och nu Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Corinth, Mycenae, Tiryns, Epidauros : The Monuments Then and Now Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Corinthe, Mycènes, Tirynthe, Epidaure : Les monuments autrefois et maintenant Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Corinto, Micenas, Tirinto, Epidauro : Os monumentos de outrora e de hoje Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Corinto, Micenas, Tirinto, Epidauro : Los monumentos de ayer y de hoy Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Corinto, Micene, Tirinto, Epidauro : I monumenti allora e oggi Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfi : I monumenti allora e oggi Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos : Os monumentos de outrora e de hoje Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delfos : Los monumentos de ayer y de hoy Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi : Die Monumente einst und jetzt Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Delphi (Japanese) : The Monuments Then and Now Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Grecia Antică : Monumentele antuci şi astăzi Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Het antieke Griekenland : De monumenten toen en nu Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Korinth, Mykene, Tiryns, Epidauros : Die Monumente einst und jetzt Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Olympia and the Olympic Games (Japanese) : The Monuments Then and Now Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Δελφοί : Τα μνημεία τότε και τώρα Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Κόρινθος, Μυκήνες, Τύρινθα, Επίδαυρος : Τα μνημεία τότε και τώρα Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Античка Грчка : споменици некада и сада Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 ДЕЛЬФЫ : памятники тогда и телерь Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Кориф, Микенъі, Тиринф, Эпидавр : Памятники Тогда И Теперь Σχέδια Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ