Ασφαλιστικά Μέτρα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-08-0134-7
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 10/2023
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 10/4/2025
€ 95.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
944 σελ.
Περιγραφή
Το έργο «Ασφαλιστικά Μέτρα» αποτελεί ένα δομημένο πόνημα, πλήρως τεκμηριωμένο και ενημερωμένο. Το σύνολο των σχετικών πληροφοριών παρουσιάζεται αναλυτικά και συστηματικά με την παράθεση της ύλης ταξινομημένης σε ενότητες - κεφάλαια, που καλύπτουν εξαντλητικά ολόκληρη τη σχετική θεματολογία και είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- Γενικές διατάξεις
- Διεθνής δικαιοδοσία
- Εγγυοδοσία
- Προσημείωση υποθήκης
- Συντηρητική κατάσχεση
- Δικαστική μεσεγγύηση
- Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων
- Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης
- Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης νομής ή κατοχής
- Προσωρινή ρύθμιση οικογενειακών σχέσεων
- Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
- Σφράγιση - Αποσφράγιση - Απογραφή - Δημόσια κατάθεση
- Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού
- Ειδικά ένδικα βοηθήματα
- Αναγκαστική εκτέλεση
- Ανακοπές κατά πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής
- Ζητήματα στη διοικητική δίκη
Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ερμηνευτική ανάλυση, πλούσια νομολογία και βιβλιογραφία – αρθρογραφία. Το βιβλίο «Ασφαλιστικά Μέτρα» συνιστά ένα απαραίτητο βοήθημα για τους νομικούς, και ειδικότερα όσους ασχολούνται με την εφαρμογή του αστικού δικονομικού δικαίου, διότι προσφέρει την απαιτούμενη ασφαλή και εξειδικευμένη ενημέρωση.

Add: 2023-12-06 16:37:34 - Upd: 2024-01-24 15:43:43