Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-646-4
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 65.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
504 σελ.

Add: 2023-01-13 11:08:30 - Upd: 2023-01-13 11:08:30