Η διεύθυνση του ομίλου επιχειρήσεων ως δικαίωμα και υποχρέωση της μητρικής εταιρίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-782-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 22/1/2024
€ 65.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
440 σελ.
Add: 2022-07-22 16:18:43 - Upd: 2022-07-22 16:18:43