Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων
Πανεπιστημιακές παραδόσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-445-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 69.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
504 σελ.

Add: 2022-02-18 17:19:59 - Upd: 2022-04-28 10:52:56