Η Ελληνική Γλώσσα κατά την Επανάσταση του 1821
Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5001-83-4
Παρατηρητής της Θράκης, Κομοτηνή, 12/2021
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ebook, PDF
104 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Ο τόμος έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία, προσφέροντας υψηλού επιπέδου ερευνητικές εργασίες.
Περιγραφή

Ο συλλογικός τόμος με τίτλο Η Ελληνική Γλώσσα κατά την Επανάσταση του 1821 – Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση αποτελεί μία από τις εκδόσεις της Κοσμητείας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και των εκδόσεων Παρατηρητής της Θράκης, με την ευκαιρία του εορτασμού των Εκατό Χρόνων από την Απελευθέρωση/Ενσωμάτωση της Θράκης στον εθνικό κορμό και των Διακοσίων Χρόνων από την Εθνική Παλιγγενεσία. Συγκεκριμένα, εμπεριέχει τις ακόλουθες εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην ομώνυμη διαδικτυακή ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από τη Σχολή τον Μάρτιο του 2021:

—Μαρία Καμηλάκη, «Ιχνηλατώντας τη γλώσσα των αγωνιστών του 1821:Η περίπτωση των απομνημονευμάτων»
—Ζωή Γαβριηλίδου, «Μιλώντας μεταφορικά για την Επανάσταση του 1821.Μια προκαταρκτική μελέτη»
—Ελπίδα Κ. Βόγλη, «“Την ελληνική φωνήν πάτριον έχοντες”: Η γλώσσα ως κριτήριο ταυτότητας του πολίτη»
—Ευαγγελία Θωμαδάκη, «“…μετεχειρίσθην απλούν ύφος…” οι γλωσσικές επιλογές στα κείμενα του Ρήγα»
—Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, «Οι όρκοι των αγωνιστών του 1821 στο δημοτικό τραγούδι, ως μυστικός κώδικας επικοινωνίας»
—Σοφία Αυγέρη, «Διακόσια χρόνια μετά: το ιστορικό δημοEllτικό τραγούδι ως οδηγός διδασκαλίας του ’21»
—Μανόλης Γερ. Βαρβούνης, «Η Επανάσταση του 1821 και ο ελληνικός έντεχνος λαϊκός λόγος: η περίπτωση των παραδόσεων»

Add: 2022-01-05 11:45:10 - Upd: 2024-06-14 11:44:01