Καμπάκη - Βουγιουκλή, Πηνελόπη
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Το Λάθος και η Δυναμική του στη Γλώσσα και στην Επικοινωνία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Γλώσσα και Μαθηματικά Πρότυπα Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2015 Η Διδασκαλία των Νεοελληνικών Γλωσσικών Ποικιλιών και Διαλέκτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση : Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Ζητήματα διδακτικής της γλώσσας : Πρακτικά συνεδρίου: Κομοτηνή 7-8 Μαΐου 2010: Στη μνήμη του Ομότιμου καθηγητή Χρίστου Τσολάκη Επιμέλεια Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Μαθήματα γλωσσολογίας κατά παράδοση Συγγραφέας Σπανίδης Χαρτόδετο
2011 Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα) : Πρακτικά: Δ΄Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεολληνικών Σπουδών, Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010 Εισήγηση Ευρωπαϊκή Εταρεία Νεοελληνικών Σπουδών (Ε.Ε.Ν.Σ.)
2009 Γλώσσα και μαθηματικά πρότυπα Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Εισαγωγή στη νεοελληνική διαλεκτολογία κατά παράδοση Συγγραφέας Σπανίδης Χαρτόδετο
2009 Εισαγωγικά μαθήματα γλωσσολογίας καιτά παράδοση Συγγραφέας Σπανίδης Χαρτόδετο
2008 Λόγος γυναικών : Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Κομοτηνή, 26-28 Μαΐου 2006 Συγγραφέας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Χαρτόδετο
2007 Φύλο και εκπαίδευση : Μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και νέες τεχνολογίες Συγγραφέας Καλειδοσκόπιο Χαρτόδετο
2006 Αναζήτηση κοινών ριζών του γλωσσικού ιδιώματος, ηθών και εθίμων Κύπρου - νησιών Ανατολικού Αιγαίου και Θράκης Συγγραφέας Σπανίδης Χαρτόδετο
2005 Η γλώσσα στη δεύτερη ευκαιρία και στη διά βίου μάθηση : Πρακτικά ημερίδας: Κομοτηνή 1 Απριλίου 2005 Συγγραφέας Σπανίδης Χαρτόδετο
2002 Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως μητρικής γλώσσας : Πρακτικά Ημερίδας Διδακτικής: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ, Κομοτηνή 5 Δεκεμβρίου 2001 Επιμέλεια Σπανίδης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Το Λάθος και η Δυναμική του στη Γλώσσα και στην Επικοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Γλώσσα και Μαθηματικά Πρότυπα Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2015 Η Διδασκαλία των Νεοελληνικών Γλωσσικών Ποικιλιών και Διαλέκτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση : Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Μαθήματα γλωσσολογίας κατά παράδοση Σπανίδης Χαρτόδετο
2009 Γλώσσα και μαθηματικά πρότυπα Κυριακίδη Αφοί Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Εισαγωγή στη νεοελληνική διαλεκτολογία κατά παράδοση Σπανίδης Χαρτόδετο
2009 Εισαγωγικά μαθήματα γλωσσολογίας καιτά παράδοση Σπανίδης Χαρτόδετο
2008 Λόγος γυναικών : Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Κομοτηνή, 26-28 Μαΐου 2006 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Χαρτόδετο
2007 Φύλο και εκπαίδευση : Μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και νέες τεχνολογίες Καλειδοσκόπιο Χαρτόδετο
2006 Αναζήτηση κοινών ριζών του γλωσσικού ιδιώματος, ηθών και εθίμων Κύπρου - νησιών Ανατολικού Αιγαίου και Θράκης Σπανίδης Χαρτόδετο
2005 Η γλώσσα στη δεύτερη ευκαιρία και στη διά βίου μάθηση : Πρακτικά ημερίδας: Κομοτηνή 1 Απριλίου 2005 Σπανίδης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Ζητήματα διδακτικής της γλώσσας : Πρακτικά συνεδρίου: Κομοτηνή 7-8 Μαΐου 2010: Στη μνήμη του Ομότιμου καθηγητή Χρίστου Τσολάκη Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως μητρικής γλώσσας : Πρακτικά Ημερίδας Διδακτικής: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ, Κομοτηνή 5 Δεκεμβρίου 2001 Σπανίδης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα) : Πρακτικά: Δ΄Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεολληνικών Σπουδών, Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010 Εισήγηση Ευρωπαϊκή Εταρεία Νεοελληνικών Σπουδών (Ε.Ε.Ν.Σ.)