Η Διαιρεμένη Ιδιοκτησία
Κατ'άρθρον ερμηνεία - Νομολογία - Υποδείγματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-431-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 37.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
264 σελ.

Add: 2021-07-14 19:53:45 - Upd: 2022-04-19 16:27:54