Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-058-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
376 σελ.

Add: 2020-10-19 08:09:18 - Upd: 2022-04-19 16:27:55