Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-074-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 95.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
640 σελ.

Add: 2020-05-19 13:28:10 - Upd: 2022-04-19 16:27:55