Πρακτικά καταστατικά έντυπα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-61-9
Astbooks, 10/2019
Ελληνική, Νέα
€ 65.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
373 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Είναι επικαιροποιημένα με όλες τις αλλαγές που έχουν έλθει με το ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και το ν.4601/2019 όσον αφορά τους μετασχηματισμούς.
Περιγραφή

Περιλαμβάνονται καταστατικά-ιδρυτικά έγγραφα και υποδείγματα πρακτικών για κάθε τύπο νομικού προσώπου, όπως: ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤ., Ε.Ε., Κοινοπραξία, Αστικοί συνεταιρισμοί, Αστική Εταιρεία, Αφανής Εταιρεία, Αφανής Εταιρεία, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Ναυτική Εταιρεία, Υπεράκτια εταιρεία.

Αξίζει αν τονιστεί ότι όλα είναι επικαιροποιημένα με όλες τις τελευταίες αλλαγές που έχουν επέλθει με το ν.4548/2018, περί ανωνύμων εταιρείων και το ν.4601/2019 όσον αφορά τους μετασχηματισμούς, καθώς και όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν στους λοιπούς νόμους του εταιρικού δικαίου (ν.3190/1955, ν4072/2012)