Αγωγές & Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρείας
Ερμηνεία - Υποδείγματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-897-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 69.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
544 σελ.
Add: 2019-09-26 13:34:43 - Upd: 2022-04-19 16:27:53