Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ν.4620/2019 (ΦΕΚ Α' 9611.6.2019
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-54-1
Astbooks, 6/2019
Ελληνική, Νέα
€ 65.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
1140 σελ.
Σύντομη περιγραφή
-Αιτιολογική έκθεση του ψηφισθέντος νόμου -Κείμενο νόμου κατ΄άρθρο το οποίο έχει συνδεθεί με την προϊσχύουσα διάταξη
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο της ASTbooks με τίτλο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α’ 96/11.6.2019)», προκειμένου για την παρουσίαση των νέων διατάξεων έχει επιλεγεί η κάτωθι δομή:

 • Αιτιολογική έκθεση του ψηφισθέντος νόμου
 • Κείμενο νόμου κατ’ άρθρο το οποίο έχει συνδεθεί με την προϊσχύουσα διάταξη
 • Περιεχόμενα
 • Αλφαβητικό ευρετήριο

Όσον αφορά τη δομή του νέου Ποινικού Κώδικα περιέχει έντεκα Βιβλία:

 • Στο πρώτο -αποτελούμενο από έξι Τμήματα- έχουν ενταχθεί οι διατάξεις των Γενικών ορισμών του νέου ΚΠΔ και ειδικότερα ανά τμήμα υπάρχουν οι διατάξεις που αφορούν:
 • τα Ποινικά δικαστήρια και Δικαστικά πρόσωπα (άρθρα 1 – 26)
 • την Ποινική δίωξη (άρθρα 27 – 62)
 • την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας (άρθρα 63 – 69)
 • τους διαδίκους στην ποινική δίκη (άρθρα 70 – 108)
 • την αρμοδιότητα (άρθρα 109 – 136)
 • τις διαδικαστικές πράξεις (άρθρα 137 – 176)
 • Στο δεύτερο – αποτελούμενο από πέντε Κεφάλαια- έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν τις αποδείξεις και ειδικότερα ανά κεφάλαιο:
 • Οι γενικοί ορισμοί (άρθρα 177 – 178)
 • Ενδείξεις και αυτοψία (άρθρα 179 – 182)
 • Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι (άρθρα 183 – 208)
 • Μάρτυρες (άρθρα 209 – 232)
 • Διερμηνείς (άρθρα 233 – 238)
 • Στο τρίτο – αποτελούμενο από τέσσερα Τμήματα- έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν την προδικασία και ειδικότερα ανά τμήμα:
 • Ανάκριση (άρθρα 239 – 250)
 • Ανακριτικές πράξεις (άρθρα 251 – 300)
 • Ποινική συνδιαλλαγή και ποινική διαπραγμάτευση (άρθρα 301 – 304)
 • Διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια (άρθρα 305 – 315)
 • Στο τέταρτο – αποτελούμενο από τρία Τμήματα- έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν την διαδικασία στο ακροατήριο και ειδικότερα ανά τμήμα:
 • Προπαρασκευαστική διαδικασία (άρθρα 316 – 328)
 • Κύρια διαδικασία (άρθρα 329 – 373)
 • Ειδικοί κανόνες διαδικασίας (άρθρα 374 – 408)
 • Στο πέμπτο – αποτελούμενο από τρία Τμήματα- έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν ειδικές διαδικασίες και ειδικότερα ανά τμήμα:
 • Συνοπτική διαδικασία (άρθρα 409 – 427)
 • Διαδικασία κατά απόντων και φυγόδικων (άρθρα 428 – 435)
 • Δικαστική συνδρομή (άρθρα 436 – 461)
 • Στο έκτο – αποτελούμενο από τρία Τμήματα- έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν τα ένδικα μέσα και ειδικότερα ανά τμήμα:
 • Γενικοί ορισμοί (άρθρα 462 – 476)
 • Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων (άρθρα 477 – 485)
 • Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων (άρθρα 486 – 524)
 • Στο έβδομο – αποτελούμενο από δύο Κεφάλαια- έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν τα έκτακτα ένδικα μέσα και ειδικότερα ανά κεφάλαιο:
 • Επανάληψη της διαδικασίας (άρθρα 525 – 534)
 • Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν (άρθρα 535 – 544)
 • Στο όγδοο – αποτελούμενο από πέντε Κεφάλαια- έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν τα έκτακτα ένδικα μέσα και ειδικότερα ανά κεφάλαιο:
 • Αποφάσεις εκτελεστές (άρθρα 545 – 554)
 • Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής (άρθρα 555 – 560)
 • Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση (άρθρα 561 – 563)
 • Τέλος των ποινών (άρθρα 564 – 566)
 • Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής (άρθρο 567)
 • Στο ένατο βιβλίο έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν το Ποινικό Μητρώο (άρθρα 568 – 575)
 • Στο δέκατο βιβλίο έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν τα Έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρα 576 – 584)
 • Τέλος, στο ενδέκατο βιβλίο έχουν ενταχθεί οι μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 585 – 592).

Με το Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α’ 96/11.6.2019) ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 1.7.2019, καταργώντας τον προϊσχύοντα Κώδικα, δεδομένου ότι από τον Ν. 1493/1950 περί κυρώσεως του ΚΠΔ μέχρι σήμερα μεσολάβησαν τόσες πολλές και τόσο διαφορετικές νομοθετικές επεμβάσεις στις διατάξεις του Κώδικα, ώστε ο επηρεασμός «της αρχιτεκτονικής και εσωτερικής αλληλουχίας των καθ’ έκαστα διατάξεων» και η αλλοίωση «της συνοχής και συνάρτησης των μερών» του κειμένου αποτέλεσαν κοινή διαπίστωση.

Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή επεξεργάστηκε και κατέθεσε ένα πλήρως ανανεωμένο και εναρμονισμένο με τις σύγχρονες δικαιοκρατικές απαιτήσεις Σχέδιο ΚΠΔ, το οποίο προέκυψε αφενός μέσα από τη συσχέτιση και αξιοποίηση όλων των προηγούμενων προσπαθειών κωδικοποίησης και όλων των επιστημονικών θέσεων των τελευταίων είκοσι ετών και αφετέρου μέσα από την επιστημονική εξέλιξη των ευρωπαϊκών δρωμένων στο χώρο του Δικαίου (Αποφάσεις – πλαίσιο, Συμβάσεις, Οδηγίες κ.α.).

Με δεδομένο ότι η διαμόρφωση του μικτού ποινικού δικονομικού συστήματος, που εμφανίζεται ως κυρίαρχο σύστημα στις έννομες τάξεις των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης, αποτελεί προϊόν μιας μακρόχρονης διαδικασίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, κρίθηκε σκόπιμο από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή να διατηρηθεί η ηπειρωτική δόμηση της μορφής της ποινικής δίκης και οι κεντρικοί θεσμοί της.

Ως κύρια χαρακτηριστικά του Σχεδίου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ισχύουν τα κάτωθι:

α) Η διατήρηση του μικτού τύπου διαδικασίας.

β) Η δόμηση της μορφής της δίκης με βάση τα ίδια στάδια και τους ίδιους παράγοντες της δίκης

γ) Η ισοστάθμιση των αναγκών προστασίας της κοινωνίας και του ατόμου.

δ) Η διατήρηση του αυτεπάγγελτου της ποινικής δίωξης στον μεγαλύτερο όγκο των αδικημάτων.

ε) διασφάλιση του δικαιώματος της ακρόασης των διαδίκων, αλλά και των λοιπών δικαιωμάτων τους, κατά τη διεξαγωγή της ποινικής δίκης.

στ) Η διατήρηση της συμμετοχής του λαϊκού στοιχείου στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.

ζ) Η ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων, αλλά και η αναγνώριση των ορίων της ηθικής απόδειξης.