Η Παρέμβαση Τρίτων σε Συμβατικές Σχέσεις Ανταγ/στών στο Δίκαιο του Αθέμιτου Ανταγωνισμού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-834-5
Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
288 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα