Η Διαμεσολάβηση ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
Κατ'άρθρο ανάλυση και ερμηνεία του Ν 3898/2010
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-929-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 61.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
456 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα
Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2022-04-19 16:27:53