Η Διαμεσολάβηση ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
Κατ'άρθρο ανάλυση και ερμηνεία του Ν 3898/2010
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-929-8
Ελληνική, Νέα
€ 48.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
456 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα