Η Διαμεσολάβηση ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
Κατ'άρθρο ανάλυση και ερμηνεία του Ν 3898/2010
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-457-6
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 61.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
456 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα
Add: 2015-09-28 14:40:22 - Upd: 2022-04-19 16:27:53