Η Διαμεσολάβηση ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
Κατ'άρθρο ανάλυση και ερμηνεία του Ν 3898/2010
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-457-6
Ελληνική, Νέα
€ 58.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
456 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα