Εφαρμογή του Ν3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-956-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 95.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
976 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα