Η Αρχή της ίσης μεταχείρισης στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-554-2
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
552 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2016-06-08 15:38:35 - Upd: 2022-04-19 16:27:55