Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή - Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙΙ
Επιμέλεια: Έφη Τζίβα. Ιανουάριος 2016. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 21]
Επιμέλεια: Τζίβα, Έφη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-368-9
Ελληνική, Νέα
€ 6.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 12 εκ, 205 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Το δίκαιο ανταγωνισμού και το δίκαιο προστασίας καταναλωτή όπως ισχύει σήμερα
Περιγραφή

Το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ειδικά, έχει υποστεί μεγάλες και ριζικές αλλαγές και δυστυχώς όχι μόνο στο βασικό ν. 2251/1994, αλλά και σε άλλα νομοθετήματα, τα οποία εκδόθηκαν, είτε με την πρωτοβουλία του έλληνα νομοθέτη, είτε μετά από σχετικές μνημονιακές δεσμεύσεις, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα διάσπασης, αλληλοκάλυψης των διατάξεων του, πολλές φορές αναντιστοιχία και αντιφατικότητα ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα να βρίσκεται η ελληνική έννομη τάξη αντιμέτωπη με ένα δίκαιο δύσκολα ερμηνευόμενο, πόσο μάλλον εφαρμοζόμενο.

Παράλληλα και με δεδομένες τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και τις προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων, που ταλανίζουν την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, το δίκαιο προστασίας καταναλωτή εντοπίζεται σε διάφορα νομοθετήματα, τα οποία δεν ανήκουν άμεσα στο αντικείμενο αυτό, ωστόσο το επηρεάζουν και το καθορίζουν άμεσα, όπως είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών του ν. 4224/2013 (Αριθμ. αποφ. 148/10/5.10.2015 της ΤτΕ), οι πολλές και αλλεπάλληλες ρυθμίσεις των αποκαλουμένων κόκκινων δανείων, οι ρυθμίσεις για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών σε εθνικό και ενδοενωσιακό επίπεδο, όπως έχουν εισαχθεί με την ΥΑ 70330/2015, η οποία μετέφερε στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ και έλαβε συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Συγχρόνως και σε ενωσιακό επίπεδο παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα έκδοσης νομοθετημάτων, όπως, για παράδειγμα, η Οδηγία 2014/17/ΕΕ για τα καταναλωτικά στεγαστικά δάνεια, η οποία επιχειρεί την εφαρμογή της αρχής του υπεύθυνου δανεισμού και ορίζει χρόνο μεταφοράς στα εθνικά δίκαια την 21.3.2016, γεγονός που θα επηρεάσει άμεσα, για μια ακόμη φορά, την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή.

Ενόψει της διαμορφωθείσας αυτής κατάστασης κρίναμε σκόπιμο να περιλάβουμε, όσο είναι αυτό εφικτό, τις νέες σημαντικές ρυθμίσεις, με την επιφύλαξη ότι, το ιδιαίτερα ρευστό νομοθετικό περιβάλλον μπορεί σύντομα να μεταβάλει ή και να καταργήσει τις περιλαμβανόμενες, στο παρόν τεύχος, ρυθμίσεις.

Σχετιζόμενα προϊόντα