Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 1-17β [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920]
Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο - Νομολογία ΔΕΕ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-017-6
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 90.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
17 x 24 εκ., 1064 σελ.
τ. 1 από 2
Περιγραφή

Το έγκυρο, σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο για το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών

Το παρόν έργο φιλοδοξεί να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη προσέγγιση του κ.ν. 2190/1920 αλλά και του δικαίου των ανωνύμων εταιριών εν γένει. Προς τον σκοπό αυτόν έρχεται να παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις της νομοθεσίας και νομολογίας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές, τόσο στα πλαίσια της ΕΕ όσο και στη χώρα μας, εξακολουθούν να λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις "παρασυρόμενες" από τη συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική εξέλιξη, που διέρχεται πότε την ανιούσα και πότε την κατιούσα φάση του κύκλου. Ιδιαίτερα έχει αξιοποιηθεί η συχνά μεταβαλλόμενη νομολογία, που ανοίγει, και πάντως προσπαθεί να ανοίξει, νέους δρόμους για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζει η αγορά. Κυρίως δρόμους ανοίγει η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επηρεάζει και την ερμηνεία του εθνικού δικαίου, ακόμη και όταν τούτο δεν έχει κοινοτική προέλευση.

Σκοπός του έργου όμως δεν είναι να καταγράψει απλά τις θέσεις της νομολογίας και τις απόψεις της θεωρίας αλλά να εισφέρει στον μεταξύ τους διάλογο και κυρίως να προσφέρει πρακτικές λύσεις. Οι συνεργάτες των δύο ανά χείρας τόμων, καθώς διακρίνονται για το επιστημονικό τους ύψος, συχνά εκφράζουν καινοτόμες απόψεις, που καθοδηγούν τόσο τους νομικούς της πράξης όσο και εκείνους της θεωρίας. Οι απόψεις τους αυτές έχουν συνήθως ως γνώμονα την προστασία των συναλλασσομένων με την εταιρία, την προστασία της μειοψηφίας και την ενίσχυση της ευελιξίας, λειτουργικότητας και σταθερότητας της οντότητας αυτής.

Η κατάταξη της ύλης ακολουθεί την κλασική δομή ενός υπομνηματιστικού έργου: προτάσσεται το κείμενο του νόμου και ακολουθούν η βιβλιογραφία, τα περιεχόμενα και το αλφαβητικό ευρετήριο της οικείας συμβολής και έπεται το κείμενο της ερμηνείας.

Στον πρώτο τόμο του έργου ερμηνεύονται τα άρθρα 1 έως και 17β (Κεφάλαιο πρώτο, Γενικές διατάξεις) του κ.ν. 2190/1920, ενώ, σε εκτενή αυτοτελή κεφάλαια, αναλύεται το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο και η νομολογία του ΔΕΕ για τις εταιρίες. Ο δεύτερος τόμος περιέχει την ερμηνεία των άρθρων 18 έως και 24 για το Διοικητικό Συμβούλιο, με ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερωμένο στις αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, 25 έως και 35γ για τις Γενικές Συνελεύσεις, 36 έως και 40α για τους Ελεγκτές και τα δικαιώματα μειοψηφίας και 42ε § 5 για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.


Συνεργάτες του έργου:
Βασίλης Αντωνόπουλος, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Χάρης Αποστολόπουλος, LL.M., mult., Δ.Ν., Δικηγόρος
Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών
Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ., Δ.Ν., Δικηγόρος
Απόστολος Καραγκουνίδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Θεόδωρος Γ. Κατσάς, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος
Έφη Ι. Κινινή, Λέκτορας Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών, Δικηγόρος
Εύη Ματθαίου, LL.M., Δικηγόρος
Άννα-Όλγα Μήτσου, Δ.Ν., Δικηγόρος
Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Σπήλιος Αντ. Μούζουλας, Δ.Ν., Δικηγόρος
Ελευθερία Παλουκίδου, LL.M. Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος
Γεωργία Παναγιωτοπούλου, LL.M., Δικηγόρος
Ανθούλα Παπαδοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Ευάγγελος Πολίτης, LL.M., Δικηγόρος
Ευάγγελος Στοϊκός, Δ.Ν., Δικηγόρος
Τατιάνα Συνοδινού, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, Παν. Κύπρου
Έφη Τζίβα, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Αναστάσιος-Ιωάννης Φρέρης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Δημήτριος Χατζημιχαήλ, Δ.Ν., Δικηγόρος
Χρήστος Χρυσάνθης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών
Γιώργος Ψαρουδάκης, Δ.Ν., MJur (Oxford), Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2015-05-20 12:33:13