Αντωνόπουλος, Βασίλης Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Ανώνυμες Εταιρίες - Τόμος Ι - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Ανώνυμες Εταιρίες - Τόμος ΙΙ - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών Τόμος ΙΙ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών τόμος Ι Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Δίκαιο Προσωπικών Εταιριών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2016 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) : Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4072/2012. Μετά τον Ν. 4403/2016 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Εμπορική Νομοθεσία - Νομοθετικό Συμπλήρωμα - Ιούνιος 2016 : Επιμέλεια: Β. Αντωνόπουλος. Συνεργάστηκαν: Δ. Αντωνοπούλου, Μυρτώ Αντωνοπούλου. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εμπορική Νομοθεσία - Νομοθετικό Συμπλήρωμα : Φεβρουάριος 2016. Επιμέλεια: Β. Αντωνόπουλος. Συνεργάστηκαν: Δ. Αντωνοπούλου, Μυρτώ Αντωνοπούλου. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εμπορική Νομοθεσία - 75 Νομοθετήματα : ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙOΠΡΑΞΙΕΣ • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ • ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας : Βιομηχανική - Πενυματική Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία - Συμπλήρωμα : Τροποποιήσεις σύμφωνα με τους Νόμους: 4242/2014, 4250/2014, 4254/2014, 4256/2014, 4257/2014, 4261/2014, 4262/2014, 4281/2014, 4286/2014, 4308/2014, 4314/2014, 4316/2014. Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Εμπορική Νομοθεσία - 82 Νομοθετήματα : • ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙOΠΡΑΞΙΕΣ • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ • ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Εμπορική Νομοθεσία - Συμπλήρωμα : Συνεργάσθηκαν: Δανάη Αντωνοπούλου, Μυρτώ Αντωνοπούλου Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) : Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4072/2012 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 1-17β [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920] : Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο - Νομολογία ΔΕΕ Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2013 Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 18-40α, 42ε παρ. 5 [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920] : Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Οι αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα Συγγραφέας , Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο : Γενικό μέρος, Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : Μετά το Ν. 3853/2010: Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης εταιριών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2012 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Προσωπικές εταιρίες ΑΕ, ΕΠΕ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο προσωπικών εταιριών : Μετά το Ν. 4072/2012 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2012 Δίκαιο προσωπικών εταιριών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2012 Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 4072/2012 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 4072/2012 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Προσωπικές εταιρίες - Α.Ε. - Ε. Π. Ε. - Μετά το Ν. 3853/2010: Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης Εταιριών. Υπηρεσία μιας Στάσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" και συναφή νομοθετήματα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Ν. 3853/2010 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης εταιριών : Υπηρεσία μιας στάσης Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Εμπορικός κώδικας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2009 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιριών & συναφή νομοθετήματα : Αιτιολογική έκθεση Ν. 3604/2007 - ΠΔ 16/22.1.1930 - Β. 3016/2002 - Καν. (ΕΚ) 2157/2001 - Ν. 3412/2005 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Δίκαιο Α.Ε & Ε.Π.Ε. : Σύμφωνα με το Ν. 3604/2007 "Αναμόρφωση-μορφοποίηση Ν. 2190/1920 περί Α.Ε." και το Ν. 3661/2008 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Εμπορικός κώδικας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2008 Εμπορικός κώδικας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Δίκαιο Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Δίκαιο προσωπικών εταιριών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιριών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Δίκαιο Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Εμπορικός κώδικας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Εμπορικός κώδικας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2002 Βιομηχανική ιδιοκτησία : Γενικό μέρος: Διακριτικά γνωρίσματα: Σήμα: Τεχνικές δημιουργίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2002 Εμπορικός κώδικας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2000 Δίκαιο ανταγωνισμού : Κωδικοποίηση νομοθεσίας: Ενημερωμένο με το ν. 2837/2000: Περιλαμβάνει κοινοτικούς κανονισμούς και άλλες διατάξεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
1998 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Προσωπικές εταιρίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Κεφαλαιουχικές εταιρίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Εμπορικός κώδικας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1993 Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας : Ένταξή του στην έννομη τάξη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1986 Πτωχευτική ικανότητα των εταιριών : Παράγωγη πτωχευτική ικανότητα των εταίρων Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Ανώνυμες Εταιρίες - Τόμος Ι - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Ανώνυμες Εταιρίες - Τόμος ΙΙ - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών Τόμος ΙΙ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών τόμος Ι Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Δίκαιο Προσωπικών Εταιριών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2016 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) : Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4072/2012. Μετά τον Ν. 4403/2016 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας : Βιομηχανική - Πενυματική Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) : Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4072/2012 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 18-40α, 42ε παρ. 5 [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920] : Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Οι αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2013 Εμπορικό δίκαιο : Γενικό μέρος, Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : Μετά το Ν. 3853/2010: Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης εταιριών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2012 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Προσωπικές εταιρίες ΑΕ, ΕΠΕ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο προσωπικών εταιριών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2012 Δίκαιο προσωπικών εταιριών : Μετά το Ν. 4072/2012 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2012 Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 4072/2012 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) : Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 4072/2012 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Προσωπικές εταιρίες - Α.Ε. - Ε. Π. Ε. - Μετά το Ν. 3853/2010: Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης Εταιριών. Υπηρεσία μιας Στάσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" και συναφή νομοθετήματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Εμπορικός κώδικας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2009 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιριών & συναφή νομοθετήματα : Αιτιολογική έκθεση Ν. 3604/2007 - ΠΔ 16/22.1.1930 - Β. 3016/2002 - Καν. (ΕΚ) 2157/2001 - Ν. 3412/2005 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Δίκαιο Α.Ε & Ε.Π.Ε. : Σύμφωνα με το Ν. 3604/2007 "Αναμόρφωση-μορφοποίηση Ν. 2190/1920 περί Α.Ε." και το Ν. 3661/2008 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Εμπορικός κώδικας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2008 Εμπορικός κώδικας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Δίκαιο Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Δίκαιο προσωπικών εταιριών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιριών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Δίκαιο Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Εμπορικός κώδικας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Εμπορικός κώδικας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2002 Βιομηχανική ιδιοκτησία : Γενικό μέρος: Διακριτικά γνωρίσματα: Σήμα: Τεχνικές δημιουργίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2002 Εμπορικός κώδικας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2000 Δίκαιο ανταγωνισμού : Κωδικοποίηση νομοθεσίας: Ενημερωμένο με το ν. 2837/2000: Περιλαμβάνει κοινοτικούς κανονισμούς και άλλες διατάξεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
1998 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Κεφαλαιουχικές εταιρίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Προσωπικές εταιρίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Εμπορικός κώδικας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1993 Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας : Ένταξή του στην έννομη τάξη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1986 Πτωχευτική ικανότητα των εταιριών : Παράγωγη πτωχευτική ικανότητα των εταίρων University Studio Press Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Εμπορική Νομοθεσία - Νομοθετικό Συμπλήρωμα - Ιούνιος 2016 : Επιμέλεια: Β. Αντωνόπουλος. Συνεργάστηκαν: Δ. Αντωνοπούλου, Μυρτώ Αντωνοπούλου. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εμπορική Νομοθεσία - Νομοθετικό Συμπλήρωμα : Φεβρουάριος 2016. Επιμέλεια: Β. Αντωνόπουλος. Συνεργάστηκαν: Δ. Αντωνοπούλου, Μυρτώ Αντωνοπούλου. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εμπορική Νομοθεσία - 75 Νομοθετήματα : ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙOΠΡΑΞΙΕΣ • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ • ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Εμπορική Νομοθεσία - Συμπλήρωμα : Τροποποιήσεις σύμφωνα με τους Νόμους: 4242/2014, 4250/2014, 4254/2014, 4256/2014, 4257/2014, 4261/2014, 4262/2014, 4281/2014, 4286/2014, 4308/2014, 4314/2014, 4316/2014. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Εμπορική Νομοθεσία - 82 Νομοθετήματα : • ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙOΠΡΑΞΙΕΣ • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ • ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Εμπορική Νομοθεσία - Συμπλήρωμα : Συνεργάσθηκαν: Δανάη Αντωνοπούλου, Μυρτώ Αντωνοπούλου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 1-17β [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920] : Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο - Νομολογία ΔΕΕ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2013 Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 18-40α, 42ε παρ. 5 [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920] : Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Οι αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2011 Ν. 3853/2010 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης εταιριών : Υπηρεσία μιας στάσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα