Μούζουλας, Σπήλιος Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Η συμμετοχική χρηματοδότηση : CROWDFUNDING Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2019 Η συμμετοχική χρηματοδότηση : Crowdfunding Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Book ‘app’ for iOS
2015 Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 1-17β [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920] : Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο - Νομολογία ΔΕΕ Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2013 Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 18-40α, 42ε παρ. 5 [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920] : Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Οι αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα Επιστημονική επιμέλεια , Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2008 Ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την κατάχρηση ποσού επένδυσης σε αμοιβαίο κεφάλαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Ν. 3604/2007 για την αναμόρφωση και τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών : Κατ' άρθρο ερμηνεία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Εταιρική διακυβέρνηση : Διεθνής εμπειρία, ελληνική πραγματικότητα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Ο Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση : Κατ' άρθρο ερμηνεία: Αξιολόγηση από τη σκοπιά των θεσμικών επενδυτών Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2000 Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1997 Το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών=venture capital : Η κατάρτιση της συμφωνίας χρηματοδότησης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Η συμμετοχική χρηματοδότηση : CROWDFUNDING Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2019 Η συμμετοχική χρηματοδότηση : Crowdfunding Σάκκουλας Π. Ν. Book ‘app’ for iOS
2015 Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 1-17β [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920] : Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο - Νομολογία ΔΕΕ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2013 Ανώνυμες εταιρίες, Άρθρα 18-40α, 42ε παρ. 5 [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920] : Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Οι αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2008 Ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την κατάχρηση ποσού επένδυσης σε αμοιβαίο κεφάλαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Ν. 3604/2007 για την αναμόρφωση και τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών : Κατ' άρθρο ερμηνεία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Εταιρική διακυβέρνηση : Διεθνής εμπειρία, ελληνική πραγματικότητα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1997 Το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών=venture capital : Η κατάρτιση της συμφωνίας χρηματοδότησης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Ο Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση : Κατ' άρθρο ερμηνεία: Αξιολόγηση από τη σκοπιά των θεσμικών επενδυτών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα