Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές
Οικονομική ολοκλήρωση και πολιτικές: Θεωρία και εφαρμογές
Introduction to European Studies
Economic Integration and Policies: Theories and Applications
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0424-9
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 39.22 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
25 x 17 εκ, 1,160 γρ, 616 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Η έκδοση, του δεύτερον αυτού τόμου του συγγράμματος της Εισαγωγής στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, αποτελεί έμπρακτη, έκφραση της συνειδητοποίησης ότι, η, δυναμική, της ευρωπαϊκής συσσωμάτωσης περιορίζει τη χρονική εμβέλεια του συγγραφικού εγχειρήματος το οποίο πρέπει, με έγκαιρες αναθεωρήσεις, να συμβαδίζει με την Ευρώπη για να αποφύγει την απαξίωση. Η σκοπιμότητα της επικαιροποιημένης επανέκδοσης του δεύτερου τόμου τονίστηκε και από την έντονη ζήτηση που εκφράστηκε για το έργο από τα Πανεπιστήμια όλης της χώρας και τους μελετητές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η πρωτοβουλία της επανέκδοσης του τόμου συνδυάστηκε και από αναδιάταξη της ύλης που αφορά την οικονομική ολοκλήρωση γενικά και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικότερα και, στο πνεύμα αυτό, οι δύο πρώτοι τόμοι συνοδεύονται πλέον και από τρίτο, ο οποίος αφορά το `ρυθμιστικό πλαίσιο`, βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]