Χασσίδ, Ιωσήφ
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Κριτική PDF
2012 Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2010 Κοινωνική επιχειρηματικότητα : Μια σύγχρονη προσέγγιση στη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου Επιστημονική επιμέλεια Έλλην Χαρτόδετο
2008 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2007 Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές : Οικονομική ολοκλήρωση και πολιτικές: Θεωρία και εφαρμογές Συγγραφέας, Επιμέλεια Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2006 Βιομηχανική οργάνωση : Θεωρία και πράξη Επιστημονική επιμέλεια Έλλην Χαρτόδετο
2006 Βιομηχανική οργάνωση : Θεωρία και πράξη: Πολιτική ανταγωνισμού, μελέτες περιπτώσεων Επιστημονική επιμέλεια Έλλην Χαρτόδετο
2001 Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές : Οικονομική ολοκλήρωση και πολιτικές Επιμέλεια Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
1999 Η επιχειρηματικότητα στην ελληνική οικονομία : Οικονομική και κοινωνική προσέγγιση Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Κριτική PDF
2012 Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Κριτική Χαρτόδετο
2010 Κοινωνική επιχειρηματικότητα : Μια σύγχρονη προσέγγιση στη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου Έλλην Χαρτόδετο
2008 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Θεμέλιο Χαρτόδετο
2007 Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές : Οικονομική ολοκλήρωση και πολιτικές: Θεωρία και εφαρμογές Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2006 Βιομηχανική οργάνωση : Θεωρία και πράξη Έλλην Χαρτόδετο
2006 Βιομηχανική οργάνωση : Θεωρία και πράξη: Πολιτική ανταγωνισμού, μελέτες περιπτώσεων Έλλην Χαρτόδετο
1999 Η επιχειρηματικότητα στην ελληνική οικονομία : Οικονομική και κοινωνική προσέγγιση Interbooks Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές : Οικονομική ολοκλήρωση και πολιτικές: Θεωρία και εφαρμογές Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2001 Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές : Οικονομική ολοκλήρωση και πολιτικές Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα